Fortsatt högerstyre

Jorge | | Bloggat


Börja nu att organisera motståndet på gräsrotsnivå

En sak verkar tämligen säker utifrån vallokalsundersökningen, nämligen att det blir ytterligare fyra år med högerstyre med alliansen, om än utan egen majoritet. Om undersökningen står sig kommer Sd in i riksdagen och alliansen tvingas söka parlamentariskt stöd. Om Sd inte når ända fram får alliansen egen majoritet.

Socialdemokraterna är ett parti som fått vidkännas stora förluster. Nu får man skörda den draksådd man spridit ut genom att under många år retirera för trycket från höger. Ända sen 80-talet har socialdemokratin anpassat sig till kapitalets krav på avregleringar, nedskärningar och privatiseringar.

Genom att spotta på sitt eget tidigare verk, svika gräsrötterna och vika ner sig har socialdemokratin indirekt underminerat argumentationen mot högern. Nu får man skörda vad man sått ifråga om förvirring och förborgerligande inom arbetarklassen och arbetarrörelsen. Det är också högerpolitikens verkningar som fått missnöjet att gro och som skapat grogrund för Sd:s framgångar.

Den gamla arbetarrörelsen har inte visat sig mäktig uppgiften att stå emot anloppet från höger, gammal och trött har den svikit sina egna ideal och stridsförmågan har så gott som helt slocknat ut. En lång historisk process som började med den Andra Internationalens avsteg från arbetarrörelsens urspungliga socialistiska målsättningar har nu nått sitt slut.

Uppgivenhet och demoralisering kommer att följa i spåren på den här valförlusten. Men vi socialister manar alla som vill fortsätta kämpa mot högerpolitiken: Organisera dig, ta upp kampen redan nu, gå med oss i Socialistiska Partiet. Vi ska nu ta itu med att organisera kampen på gräsrotsnivå till försvar för våra intressen. Vi ska reorganisera arbetarrörelsen och arbeta för bildandet av ett nytt anti-kapitalistiskt parti.

SvD SvD2 DN DN2 AB AB2 Sydsv GP HD Skd Intressant

Bloggar om politik, samhälle, val 2010, alliansen, socialdemokraterna, sverigedemokraterna

 Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us