Gör varje arbetsplats och kommun till ett slagfält mot högern!

Jorge | | Socialistiska Partiet


SP i Stockholm på första maj i år

Sverige håller på att bli mera likt andra länder i Europa, sägs det. Då menar man att vi fått ett rasistiskt parti i riksdagen och att högeralliansen lyckats hålla sig kvar vid makten. Ja, “anpassningen” till EU har pågått länge. Men en sak tycks man ha lämnat ur bilden, nämligen den begynnande arbetar-kampen och de växande sociala protesterna.

Jag tänker då på länder som Frankrike där hundratusentals i omgång efter omgång går ut i landsomfattande strejker och demonstrationer. I ett flertal länder har vi också sett framväxten av nya vänsterpartier, nya anti-kapitalistiska partier som vill ta plats istället för den gamla arbetarrörelsen som somnat in.

I natt visste jublet inga gränser på Moderaternas och Sverigedemokraternas valvakor. Men låt överklassen och rasisterna hurra, vi kommer tillbaka underifrån. Fortsatt ökande klyftor kommer att drabba de flesta på ett eller annat sätt, inte bara de fattigaste. Ökad ojämlikhet skapar mera av ohälsa, sociala problem och våld. Större delen av befolkningen kommer att känna av det, förr eller senare.

Fortsatt systemskifte innebär ökande orättvisor och att borgerliga grupper kommer att flytta fram sina positioner och möjligheter att åka i gräddfiler. Nu är det dags att bryta med passiviteten och organisera kampen mot nedskärningar inom välfärden varhelst detta yttrar sig och mot försämringen av arbetsrätten på arbetsplatserna.

Det är också dags för Vänsterpartiet att bryta upp från det förlamande samarbetet inom de rödgröna. (V) har bara förlorat på den positionen. I spåren på sossarnas tillbakagång utbreder sig demoralisering och vanmakt inom arbetarklassen. Bara en kämpande vänster kan vända den trenden.

Det politiska etablissemanget förmådde inte hejda Sd-rasisternas frammarsch, trots moraliserande upprop och pekpinnar i pressen. Det gav bara mera uppmärksamhet åt nyfascisterna. Grogrunden för rasismen har de själva skapat genom högerpolitiken som drabbat många vanliga människor.

Miljöpartiet har gått framåt och det är ett tecken på många människors berättigade oro för klimatförändringarna och för att etablissemanget bara pratar och inte gör nåt. Men Mp kommer inte heller att kunna leverera, för att lösa klimatfrågan krävs ingrepp i kapitalismen som det partiets liberaler inte är mäktiga.

Bara en ny anti-kapitalistisk vänster, som tar itu med uppgiften att organisera motståndet på gräsrotsnivå, kan utmana det bestående samhället och börja rulla tillbaka högerns systemskifte. Det svenska samhället är heller ingen isolerad ö utan sitter fjättrat i de internationella finansmarknadernas, EU:s och den globala kapitalismens järngrepp. Att börja bryta det greppet kräver en rebellisk – och gentemot de välbeställda hänsynslös – masskraft som tillsammans med likasinnade världen över kan skaka om systemet.

Vi som är med i Socialistiska Partiet vill bidra till utvecklandet av en sådan ny vänster. Nu är rätt tid för dig att aktivera dig, möt högerpolitiken genom att organisera dig.