Genom att bekämpa alliansens politik bekämpar vi också rasismen

Jorge | | Bloggat


Det är alliansens politik med nedskärningar, privatiseringar och ökade klyftor som lett till att sverigedemokraterna kunnat ta sig in riksdagen. Denna politik har lett till att allt fler männiksor känner si gilla behandlade och undanskuffade. Det är oppositionens mjäkighet och brist på alternativ till alliansens privatiserings- och nedskärnngspolitik som inneburit att ett egentligt alternativ saknats för arbetarklass och lägre medelklass.

Många männisior har när det blivit allt sämre och allt hårdare börjat vända sig till partier som presenterar enkla lösningar. När socialdemokratin monterat ner solidariteten och i stort sett företrätt samma politik som högerpartierna under de sensate 20 åren så har det öppnats upp för partier med enkla svar på svåraproblem. Svar som i själva verket inte är några lösningar på problemen som finns överhuvudtaget. Därför av sverigedemokraterna kommit in i riksdagen.

Mend et betdyer också att det bästa sätet att bekämpa sverigedemokraterna är att bekämpa alliansensn politik. Vi behöver reorgansiera arbetarrörelsen från grunden, att bygga upp facket till en medlemsstyrd och demokratisk organsiation som tar kamp för arbetares rättigheter. Att arbeta för att skapa ett nytt arbetarparti som verkligen är ett solidaritetens och jämlikhetens parti. Vi behöver bekämpa nedskärningar och privatiseringar var de än uppstår, vi behöver återställa nivåerna i arbetslöshetsersättning och andra sociala välfärdssystem. Vi måste kämpa för minskade löneklyftor (det finns fackföreningar, lärarfacken exempelvis, som har ökade löneklyftor som mål!), vi måste kämpa för bättre miljö och ett bättre klimat.

För att kunan göra det krävs att vi organiserar oss i rörelser och partier, i fackföreningar och miljöorganisationer. Själv är jag med i Socialistiska Partiet och arbetar i en mängd olika rörelser. Socialistiska Partiet (SP) vill medverka till att reorganisera arbetarrörelsen. Det är därför jag är med. SP är inget självändamål.

Intressant?
Bloggat: Kildén & Åsman, LOKE, Annarkia, Röda Malmö, Röda Göinge,
Borgarmedia: GP1, 2, 3, 4, SVD1, 2, 3, 4, 5, 6, DN1, 2, 3, 4, 5, EX1, 2, 3, 4, 5, AB1, 2, 3, 4, 5,
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

Share/Bookmark

 Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us