Vad gör vi åt högerpolitiken?

Jorge | | Bloggat


Nu är det organisering underifrån som gäller

Fortsatt demoralisering, upplösning, medlemsflykt och passivisering hotar följa i spåren på de rödgrönas nederlag, särskilt socialdemokraternas fortsatta historiska nedgång. Av den forna stora socialdemokratiska rörelsen med hundratusentals aktiva medlemmar ute på arbetsplatserna återstår bara en spillra.

Samma utveckling hotar också att drabba övriga vänstern. Högerpolitiken tar sitt grepp över samhället och försvagar löntagarnas och arbetarklassens positioner. Högeralliansen ökar klyftorna och bryter ner välfärden, rasisterna i Sd hetsar de missnöjda mot påhittade syndabockar.

I grunden på hela eländet ligger den gamla arbetarrörelsens uppgivenhet och kapitulation. I trettio års tid har man retirerat och anpassat sig till det nyliberala konceptet som bara överfört mer och mer makt från de fattiga till de rika, från gemensam välfärd till storbolagen.

Men nu finns också en växande ilska bland gräsrötter. Enligt vallokalsundersökningen lägger fortfarande en majoritet av LO-medlemmarna sin röst på s eller v, endast 15 procent på moderaterna. Bland förstagångsväljarna fick de rödgröna 53 procent, alliansen 37 procent och Sd 5,5 procent. Det finns hopp.

Men då krävs organisering på gräsrotsnivå och ökad aktivitet. Ta beslutet nu att börja reagera på missförhållanden på din arbetsplats, i ditt bostadsområde eller din kommun. Ta initiativ till protestaktioner för vårdcentralen som hotas eller mot nedskärningar i skolan. Uppmana till ökad facklig anslutning och kräv att facket agerar.

Gå med som medlem i organisationer som anti-rasistiska föreningar, i miljöorganisationer som Miljöförbundet Jordens Vänner eller Klimataktion. Anslut dig till Nätverket för gemensam välfärd och bli aktiv där. Jobba för den internationella solidariteten i till exempel Ship to Gaza.

Men framför allt, bestäm dig nu för att bli aktiv i den vänster som vill kämpa för en verklig kursändring. Själv är jag sen några år tillbaka medlem i Socialistiska Partiet som är en del av världsrörelsen Fjärde Internationalen. Vi arbetar för en reorganisering av arbetarrörelsen och för bildandet av ett nytt brett anti-kapitalistiskt parti för att ersätta den gamla arbetarrörelse som har somnat in. Du som bor i Malmö med omnejd kontakta mig på ronnyakerberg@gmail.com .

Bestäm dig nu för att förkovra dig, öka på kunskaperna, ladda upp argumenten mot högern och för att bryta passiviteten på basplanet. Läs en vänstertidning som Internationalen (prenumerera på pappersupplagan) eller teoretiska tidskrifter som Röda Rummet eller Tidssignal. Lär dig om marxismen och socialismens grunder, använd sajter som till exempel Marxistarkiv. Nu måste vi börja bygga från grunden.

 Digg  Facebook  StumbleUpon  Technorati  Deli.cio.us