Göteborg: Studiecirkel i EKOSOCIALISM

Jorge | | Göteborg


Klimatförändringen är inte längre ett hot – den är här och effekten är global. Sommarens bränder i Ryssland och översvämningar i Pakistan är direkta resultat som drabbar miljoner. Genom en världsekonomi som styrs av storföretagen fortplantas den till hungerkravaller i Moçambique.

Efter årtionden av högtidliga deklarationer står det nu klart: världens ledande politiker och företag har misslyckats och håller på att leda världen i fördärvet. Inte för att de inte förstår problemet utan för att de sätter storföretagens intressen före mänsklighetens. Ett ekonomiskt system där pengar sätts
framför människor och miljö kommer aldrig kunna lösa klimatkrisen eller skapa ett rättvist samhälle.

Mot detta ställer vi det ekosocialistiska alternativet: ett samhälle där produktionen sker för människors behov inom naturens ramar. Ett rättvist samhälle där vi demokratiskt kan hushålla med våra gemensamma tillgångar.

För att lära oss mer och diskutera vad som kan göras startar vi i nu en studiecirkel kring ekosocialism. Vill du vara med ? Anmäl dig till: gbg@socialistiskapartiet.se eller ring 031- 24 15 13