Internationalens röst behövs!

Jorge | | Internationalen


Värva nya läsare till kampanjpris!

I en värld som är så galen som dagens värld behövs det alternativ. Socialistiska lösningar, och inte minst tidningar som bär fram ett annat budskap än ett som redan sett sig förbrukat.
I ett Sverige som står inför ytterligare fyra år av borgerlig regering och borgerlig politik behövs en röst för solidariteten.

En alternativ röst behövs! Internationalen är en sådan röst. Därför: Värva nya läsare!

Kopiera, klistra i ett mail, fyll i och skicka till anders@interantionalen.se

Gäller till och med 31 december 2010.
❏ Halvår 210 kr ❏ Kvartal 115 kr
Internationalens PG 678272-6
Till (namn):
Adress:
Ort:
Telefon + Email:

Från (namn):
Adress:
Ort:
Telefon + Email: