Lidköping: Ta strid mot företagsflytt!

Jorge | | Facklig kamp


En av de största utmaningar arbetarrörelsen står inför idag i Sverige och i Västeuropa är att finna en strategi mot utflyttningen av meningsfull och vinstgivande produktion till låglöneländer. Tidigare har arbetarrörelsens haft full sysselsättning som målsättning, och tagit strid för sina medlemmar när arbetsköparna betett sig illa. När vinstgivande företag har flyttat utomlands har man tagit strid.

Men arbetarrörelsen står idag som ett frågetecken och har ingen strategi när produktion som Vestas vindkraftverksfabrik flyttar till låglöneländer.

Vestas är bara ett fall i mängden, nästan dagligen får vi höra om mångmiljonvinstfabriker som inte skulle vara tillräckligt lönsamma och därför måste till flytta till låglöneländer.

Arbetarna på Vestas fick beröm av företagsledningen för 2009 års vinst på 579 miljoner euro (källa: Vestas årsrapport 2009). Men nu ska alltså fabriken läggas ner.

Facket måste kräva inflytande över investeringar och nedläggning av produktion. Vi behöver fackligt veto, marknaden skall inte få gå före hela kommuner och landsändars framtid.

Detta är en demokratifråga, precis lika viktig som rösträtten var för 1900-talets arbetarrörelse. Varför har vi rösträtt? Vad är den värd om vi inte får besluta om sånt som påverkar hela våra liv och våra barns framtid? I dagens ekonomiska system har en liten minoritet som aldrig har blivit vald i demokratiska val makt att styra över miljoner människors liv och över hela samhällens framtid.

I Spanien har man inskränkt möjligheterna att flytta företag. Där måste ett vinstgivande företag betala tre till fyra årslöner som kompensation till arbetarna om de skall lägga ner produktionen. Samma sak måste gälla även här, det skall kosta att göra folk arbetslösa!

/Socialistiska Partiet-Lidköping

Ta strid mot företagsflytt!