Göteborg: Biltunnel i stället för välfärd

Jorge | | Göteborg


Efter att förra året ha beslutat om nedskärningar på omkring en kvarts miljard på skola, fritid och annan gemensam välfärd går Göteborgs kommunbudget i år med en dryg miljard i vinst. Vad gör då den nya ”rödgröna” majoriteten? Jo, de använder miljarden till att betala motorvägssatsningen Marieholmstunneln.

Under hösten 2009 genomfördes protester i flera av Göteborgs stadsdelar när budgetarna för 2010 skulle beslutas. Föräldrar och ungdomar demonstrerade och nätverk bildades. Ett par små delframgångar uppnåddes, men överlag genomfördes besluten. Drygt 250 miljoner skars bort.

Nu pågår genomförandet av nedskärningarna med allvarliga effekter på, skola, fritid och andra verksamheter. I stadsdelen Högsbo-Frölunda, där politikerna i våras beslöt att stänga tre grundskolor, ska nu ytterligare ca 20 miljoner skäras. I Linnéstaden pågår föräldraprotester mot situationen på fritidshemmen, där en pedagog vid vissa tider på dagen kan var ensam med 50 barn. I hela staden har ett stort antal lärartjänster skurits ner i skolorna, med en starkt pressad situation som följd. I förskolan är barngrupperna rekordstora.

Miljardöverskott

När nedskärningsbesluten fattades leddes kommunen av S och MP. V markerade under förra mandatperioden viss distans men utgjorde ändå en garant för besluten. I kommunvalet nu i september gick S kraftigt bakåt, men fick ändå majoritet till sammans med V och MP. Vänsterpartiet, som i valkampanjen starkt drev välfärdsfrågorna – bland annat på temat ”världens bästa välfärd” – har nu tagit klivet in i direkt maktansvar i Göteborg och gjort en en treparti-överenskommelse med S och MP om att styra kommunen.

För några veckor sedan framkom det att bokslutet för Göteborgs kommun 2010 beräknas gå med över en miljard kronor i överskott. Ett guldläge för den nya ”rödgröna” majoriteten att reparera för nedskärningarnas effekter, var nog mångas bedömning. Men sedan kom i slutet på oktober de tre partiernas ”avsiktsförklaring” och deras förslag på tilläggsbudget för 2011.

Förutom 50 miljoner mer till förskolan (det område där kanske de bredaste föräldraprotesterna skett) än vad S tidigare budgeterat, samt några miljoner till ett ungdomskulturhus i city, så är det bara i avsiktsförklaringens visionsformuleringar om ”solidarisk utveckling” och att ”barnens välfärd står i centrum” som någon verklig satsning på välfärden står att finna. I de konkreta siffrorna i budgetförslaget finns inte en enda ny lärartjänst och inga substantiella satsningar på fritid eller äldreomsorg.

Protester

Vart tog då överskottsmiljarden vägen? Jo, längst ner i tilläggsbudgeten finns fyra rader om att de tre partierna väljer att, ” på ett bräde”, betala av finansieringen av det västsvenska ”infrastrukturpaketet”, vilket bland annat innefattar bygget av en sexfilig motorvägsförbindelse till Hisingen, Marieholmstunneln. Under de tre partiernas förhandling innan uppgörelsen slöts har inga invändningar hörts från vare sig V eller MP, som bägge tidigare varit motståndare till Marieholmstunneln, och vid presentationen var det bara S-kommunalrådet Anneli Hulthén som kommenterade satsningen.

Beslutet om budgeten fattas i kommunfullmäktige den 25 november. Och nu har protester börjat komma. Aktiva föräldrar i Högsbo-Frölunda och Linnéstaden har tillsammans med Nätverket Gemensam Välfärd reagerat kraftigt. I en debattartikel i Göteborg-Posten om miljardöverskottet skriver de bland annat att ”nedskärningarna var alltså onödiga (…) Vi kunde ha behållit många hundra lärare, pedagoger, fritidsledare och stödpersoner. Det hade gjort skillnad”. Debattörerna uppmanar den rödgröna kommunledningen att visa mod och politisk vilja och satsa miljarden på välfärden.

“V och MP vek sig”

Kirsti Forstén sitter i styrelsen för Socialistiska Partiet i Göteborg och är själv också aktiv i nätverket Gemensam Välfärd. Hon är inte förvånad över budgetöverenskommelsen

– För socialdemokraterna är det samma politik som vanligt. Och vänsterpartiet följer alltid efter. De kan ofta säga att ”vi ska satsa på skolan” och liknade. Men i praktiken medverkar de till nedskärningarna av verksamheten ute i stadsdelarna, säger hon

– Och det är ju absurt att nu satsa miljardöverskottet på något som förvärrar klimatförändringarna. Både V och MP hade redan tidigare kunnat gå emot satsningen på infrastrukturpaketet med Marieholmstunneln och i ställer drivit krav satsningar på välfärd och kollektivtrafik. Men då vek de sig, säger Kirsti Forstén.

Hon önskar nu att det blir en offentlig debatt inför kommunfullmäktiges budgetbeslut nästa vecka.

-Samhällets resurser måste satsas där människors behov finns. I stället dräneras pengarna bort från den gemensamma välfärden i kommunerna. Den strömmen måste vändas. Samhället är väl till för människors skull?

Inför valet drev SP-Göteborg kampanjen ”Stopp för alla nedskärningar – ställ om för majoritetens behov” och pekade bland annat på hur miljardbelopp omfördelats från kommuner och landsting till privata intressen under de senaste årtiondena. Kirsti Forstén berättar att SP:s medlemmar i Göteborg nu försöker bidra till breda opinionsyttringar och protester.

– Att stoppa nedskärningarna och få till en satsning på gemensam välfärd kan bara bli möjligt om alla som drabbas går samman och säger stopp, säger hon. Att nu använda kommunens miljardöverskott till sociala satsningar anser hon vara en självklarhet. Men det är bara en början, summan är i sig inte tillräcklig. Arbetet för en rättvis omfördelning måste stärkas och breddas.

-Det är ju inte brist på pengar i samhället, säger Kirsti Forstén

Björn Rönnblad