Malmö: Vad gör vi åt rasismen?

Jorge | | Malmö


Vad gör vi åt rasismen?
Lördag 4 dec kl 14 på Röda huset, Industrigatan 4, Malmö.
Arrangör: Socialistiska Partiet i samarbete med Kvarnby Folkhögskola