Fullsatt på Socialistiskt Forum

Jorge | | Möten


Mängden besökare på Röda rummets panelsamtal på Socialistiskt forum i helgen fick dörrarna att bågna i Sandlersalen på ABF-huset när Rikard Warlenius, Göran Greider och Lars Henriksson under ledning av Malin Beeck diskuterade tillväxt, kapitalism och förutsättningarna för en radikal klimatpolitik. 150 personer var samlade i den fullsatta salen, och många var det som inte fick plats utan blev tvungna att vända i dörren.

Lyssna på debatten här:  

Tillväxtdiskussion Del 1

Tillväxtdiskussion Del 2

På Internationalens möte med rubriken “Två månader efter valet – vad ska vi socialister göra nu?” talade Håkan Blomqvist om det politiska läget efter valet och höll som vanligt en inspirerad inledning. Kjell Pettersson tog upp situationen inom facket där ju Metalls lönesänkningsuppgörelse för ungdomar visar att byråkratin är beredd att kanske gå längre än någonsin i böjlighet inför kapitalet.

Tiden till diskussionen togs mest av tre långa inlägg från RS (Arne J.) och Arbetarmakt (P-O M. och Gunnar W.). RS beskrev som vanligt verkligheten i överdrivet optimistiska ordalag där Arne tryckte på att kapitalismen var i en djup kris och att det äger rum mäktiga manifestationer över Europa. Arbetarmakt kritiserade oss i SP för att inte ta något “initiativ” i det rådande läget och att ledare i Internationalen inte tog upp nödvändigheten av att bygga ett nytt arbetarparti – vi borde göra något liknande som NPA gjort i Frankrike.

Anders K. från Socialistiska Partiet returnerade med att kapitalismen kanske aldrig mått så bra som idag, framför allt mot bakgrund av det jättelika Kinas integrering i systemet, att arbetarklassen knappast i modern tid varit så tillbakapressad och att det inte finns något motstånd som hotar makten. Det vi ser idag är en ekonomisk kris, något som ligger implicit i kapitalismens natur, ingen systemkris. RS sätt att se på verkligheten är rena självbedrägeriet.
I frågan om att resa parollen om nödvändigheten av att bygga ett nytt arbetarparti underströk han att det just nu enbart kan vara ett resonemang på propagandistiskt nivå, och för att det ska kunna bli något annat måste det till en reorganisering av arbetarrörelsen och ett ökat tryck underifrån. Det är även det perspektivet SP skisserade upp i den kongressresolution som antogs för ett år sedan.

Även på detta möte var det fullsatt, men i den mindre lokalen fick “bara” 50 personer plats.

Röda Rummet: Fullsatt paneldebatt