Debatt om Sverigedemokraterna

Jorge | | Internationalen


Sedan valet i september har det internt i Socialistiska Partiet förts en intensiv diskussion om Sverigedemokraterna och begreppen fascism och rasism. Socialistiska Partiets tidning Internationalen har uppmanat sina läsare att delta i en sådan diskussion och öppnat upp sina sidor för debattinlägg i frågan. Här nedan följer några av de inlägg som hittills publicerats:

Första steget är att skaffa fram jobb

29 november 2010

Av Anders Hagström, Socialistiska Partiet

Anders Hagström svarar på Per-Åke Westerlunds inlägg om Sverigedemokraterna i Internationalen nr 43. ”Anders Hagströms artikel ”Hur slår man undan grunden för SD?” (Internationalen 29 oktober, nr 43) besvarar tyvärr inte rubrikens fråga. »

Socialister och kampen mot SD-rasismen

23 november 2010

Av Per-Åke Westerlund, RS

Anders Hagströms artikel ”Hur slår man undan grunden för SD?” (Internationalen 29 oktober, nr 43) besvarar tyvärr inte rubrikens fråga. Socialister måste utgå från verkliga erfarenheter. Och sådana finns, både i Sverige och runt om i Europa. Det egentligen enda konkreta förslaget i Anders Hagströms (AH) artikel är att Sverigedemokrater inte ska uteslutas ur facket…. »

Att bekämpa rasism, fascism och SD

13 november 2010

Av Anders Svensson, Socialistiska Partiet

Det viktiga när det gäller Sverigedemokraterna (SD) är kanske inte vad man kallar dem. Men vad man kallar dem och hur definierar dem har eller kan ha betydelse för hur man bekämpar dem. Därför spelar definitionen av SD också en viss roll. »

Vad är fascism och vilka är SD?

25 oktober 2010

Av Amanda Dübeck, Internationella Socialister

Benny Åsman tar i sitt debattinlägg i Internationalen 15 oktober upp en mycket viktig debatt under rubriken ”Är Sverigedemokraterna fascister?”. Att kunna skilja mellan begreppen och att ha en klar analys av vilka SD är, är avgörande för att vänstern ska kunna formulera en framgångsrik strategi för att slå tillbaka dem. Att kalla dem för deras rätta namn – nazister och fascister – bör vara en central del av denna strategi… »

Är Sverigedemokraterna fascister?

18 oktober 2010

Av Benny Åsman, Socialistiska Partiet

Det påstår i alla fall Sam Carlshamre och Daniel Strand i Aftonbladet 30 september. Under rubriken ”De är fascister” säger författarna att man ska ”kalla dem vid deras rätta namn”. Författarna menar att protester under temat ”rasism”, inga rasister på våra gator” och andra paroller som pekar ut SD som rasistiskt inte är verkningsfullt därför att det inte går till botten med SD:s verkliga karaktär…. »