Om V och miljarden i Göteborg: Man undrar ju…

Jorge | | Ekonomi


Vart tog överskottsmiljarden i Göteborg vägen? Blev det en satsning på välfärden eller grävdes pengarna ner i en biltunnel? Efter fullmäktigebeslutet finns det anledning att fundera på vilket vänsterpartiet egentligen anser vara ”världens bästa”

De kraftiga nedskärningarna inom skola, fritids och annan gemensam välfärd i Göteborg de senaste åren hade orsakat svåra konsekvenser inte minst för barn och unga. Valet i september resulterade i en ny rödgrön kommunledning , där Vänsterpartiet tar klivet in i direkt maktansvar (med S och MP) efter en valkampanj kring temat ”Väldens bästa välfärd” Och så visade det sig att bokslutet för 2010 pekar mot ett överskott i budget på mer än en miljard kronor! Guldläge, tyckte nog många.

Nu kunde man ju börja reparera skadorna och satsa på välfärden. Föräldrar som förra året protesterat mot budgetnedskärningarna i stadsdelarna vädjade i en debattartikel i Göteborgs-Posten att miljarden skulle satsas på barn och unga. Guldläge, tyckte nog de föräldrarna och många andra inför fullmäktiges budgetbeslut i november.

Men då visar det sig att den tilläggsbudget som V förhandlat fram med sina partners inte ens når upp till  att kompensera den summa (cirka 250 miljoner) som skars bort i verksamheten 2009. Förutom en  viss satsning på förskolan föreslås i själva verket grovt otillräckliga summor (som sannolikt är mindre än pågående ”ramanpassning” nedåt i stadsdelarna) till skola och  fritid, och inget alls till äldreomsorgen.

Vart tog då miljarden vägen? Jo, den ska grävas ner i det ”infrastrukturpaket” där en viktig ingrediens är motorvägssatsningen Marieholmstunneln (som V liksom MP dessutom tidigare varit motståndare till…) Hörs då skarpa protester från V-företrädarna  i trepartiförhandlingarna? Icke. Hård budgetdebatt på fullmäktigemötet? Ingen alls. Debattsvar till föräldrarna i Göteborgs-Posten? Nej, inget sådant (V:s nya kommunalråd Pilhem hade inte läst artikeln). Uppslutning bakom S vid makten är det som gäller

V-ledamoten Jöran Fagerlund känner dock av dilemmat och tar ordet i fullmäktige. Vältaligt och konkret radar han upp och fördömer att flera hundra välfärdstjänster skurits bort i staden samtidigt som behoven ökar.  Ska han trots allt opponera?  Nej, så blir det inte. Marieholmstunneln  måste få sina pengar.  Enighet med S var det ju. Budgeten antas i ”rödgrön” enighet,  och miljarden går in i tunneln.

Att detta skulle vara ett villkor från socialdemokraterna redan från början för att ingå trepartiöverenskommelsen med V och MP om kommunstyre och budget får vi som är lite misstänksamt  undrande  bara gissa oss till. Inget klarspråk av den typen hörs i fullmäktige-debatten.

”Barockt med överskott samtidigt som välfärden kvävs”. Rubriken är välfunnen när Fagerlund efter mötet lägger ut debattinlägget på sin blogg. Men i texten vrider han sig sedan vigt runt miljardkroken.  I själva verket, undervisar han, är nergrävandet av miljarden i biltunnlar och infrastruktur ett sätt att ”frigöra” pengar till välfärdssatsningar. Framtida sådana, vill säga. Hur det frigörandet ska fungera blir i all fall jag inte klok på. Kanske inte Fagerlund själv heller. För ”det finns inga garantier” för detta , garderar  han sig.

Man undrar ju om de många nya medlemmar som Vänsterpartiet Göteborg fått efter valet  – vilka vid tiden för fullmäktigemötet bjöds in att dela ut flygblad med kravet ”upprusta Göteborgs förorter” runt om i staden – fått vara med och diskutera frågan . De skulle säkert kunna ha många bra idéer om användningsområden för miljarden ute i stadsdelarna.

Och man undrar ju också hur man (när man åberopar sin avsiktsförklaring om att ”förbättra miljön genom att biltrafiken minskar i Göteborg”) egentligen bäst bekämpar  en motorvägssatsning som ökar biltrafiken och förvärrar klimatförsämringarna?  Är det genom att vika sig och rösta för infrastrukturpaketet och sedan rösta för miljardsatsningen på det (samtidigt som man säger sig hoppas att tunneln ”skall visa sig onödig”!) Eller är det genom rösta emot när paketet beslutas , vägra att satsa ett öre (än mindre en miljard) på tunneln i budgeten, driva en hård debatt med goda argument och samtidigt delta i en organiserad folklig miljöopinion för att kunna stoppa tunnelbygget?

Det är mycket man undrar.

Björn Rönnblad, Socialistiska Partiet

Ursprungligen publicerad i tidningen Internationalen