Lidköping: Privatisera hemtjänsten?

Jorge | | Lidköping


Den borgerliga regeringen är beredd att lagstifta för att tvinga skeptiska kommuner att privatisera hemtjänsten. Lidköping är en av de kommuner där man är skeptiska till regeringens planer.
– Vi har vunnit två val när vi lovat att inte privatisera, säger Kjell Hedvall (s).

Regeringen har gjort en hel del påtryckningar mot kommuner för att de ska släppa in privata företag i äldreomsorgen. Bland annat erbjöd man stimulansbidrag till varje kommun som ville utreda konkurrens i den kommunala äldreomsorgen.

Varannan kommun har redan släppt in privata företag och hemtjänsten, eller planerar att göra det. Men 78 kommuner, bl.a. Lidköping, har inte ens velat ta emot pengar för att utreda frågan.

I Socialstyrelsens senaste äldreguide får Lidköping genomgående högsta betyg när de äldre själva får sätta betyg på hemtjänsten.

Socialistiska Partiet hoppas att kommunen står på sig i den här frågan och inte låter sig köras över av regeringen. Hemtjänsten fungerar redan bra, och det finns ingenting som tyder på att den skulle bli bättre privatiserad. Privata bolag är skyldiga att gå med vinst, och det kommer innebära att skattebetalarnas pengar kommer gå direkt till aktieägarnas bankkonton i stället för in i verksamheten.

Röda Lidköping