Tågupproret

Jorge | | Aktioner


Nu har Tågupproret dragit igång.

Vill du också ha en fungerande tågtrafik? Skriv på namninsamlingen och ta ställning!

Initiativtagare är Miljöförbundet Jordens Vänner, Järnvägsfrämjandet, SEKO Södra och SEKO Mellannorrland. Upproret finns över hela landet, och över hela landet försöker man nu bilda opinion för en bättre tågtrafik. Här är några av de punkter man lyfter fram:

• Öka stödet så att Trafikverket kan klara järnvägsunderhållet året runt. Minst 8 miljarder kr per år behövs enligt verkets egna beräkningar.

• Öka järnvägsinvesteringarna kraftigt. Det behövs både nya snabba banor och ökad kapacitet på spåren i hela Sverige. Inga linjer ska läggas ner.

• Stoppa avregleringen som splittrar ansvaret och försvårar resandet. Samla ansvaret för underhåll, utbyggnad, stationer och verkstäder hos Trafikverket. Avskaffa vinstkravet och ge SJ ett tydligt samhällsuppdrag, nämligen ökat tågresande i hela Sverige.

Läs mer på Tågupproret