Lidköping: Snart avgörs framtiden för Vestas

Jorge | | Lidköping


De närmaste veckorna kommer framtiden för Vestas gjuteri i Västra hamnen avgöras.

Flera intressenter har diskuterat ett köp av fabriken, men just nu är det bara en som är aktuell. Ett besked från en köpare kan komma när som helst.
– Vestas har sagt att fönstret är öppet ett par veckor in i januari – sedan måste det slutgiltiga beslutet fattas om gjuteriets framtid.

En möjlighet som återstår om inget utomstående företag vill köpa fabriken och driva den vidare är att Vestas arbetare tar över fabriken och driver den som ett kooperativ. Det kan verka som en konstig idé, speciellt eftersom vi i Sverige inte har en tradition av arbetarstyrda företag. Men det finns många exempel på framgångsrika företag som ägts och drivits av de som arbetar där.

Som en följd av den svåra ekonomiska krisen 2002-2003 blev arbetarstyrda företag allt mer vanliga, inom en mängd olika branscher, efter att ägarna försvunnit och efterlämnat tömda fabriker, enorma skulder och arbetslöshet, samt flytt från anklagelser om skatteflykt eller bedrägeri. De flesta bildade kooperativ och utformade en modell för gemensamt
beslutsfattande, samtidigt som de också fick råd och stöd från statliga institutioner och andra företag i samma situation. Exempel på företag som tagits över av arbetarna och framgångsrikt drivits vidare som kooperativ hittar vi hundratals i Latinamerika och i sydeuropa, men även på så nära håll som i Sollefteå  i Ångermanland tog sömmerskorna på textilfabriken Eiser över produktionen på 1981.

Det är en av de möjlighet som finns kvar om det inte skulle dyka upp en ny köpare.

– Socialistiska Partiet -Lidköping

I samma ämne:
Om social dumpning och nedläggning av vinstgivande industrier.
Ta strid mot företagsflytt
Stoppa uppsägningarna på Vestas i Lidköping
Förbjud nedläggning av företag som går med vinst
Det behövs konkreta krav