Inför Metallkongressen

Jorge | | Fackligt


Ett mer självständigt IF Metall. Det är rubriken på en av de motioner som IF Metall Volvo Lastvagnar i Umeå formulerat inför Metallkongressen i juni.

IF Metallklubben vid Volvo Lastvagnar har skrivit en rad motioner till IF Metalls kongress i sommar. Spännvidden är stor. En av motionerna som kommer att diskuteras på kongressen är frågan om arbetets innehåll.

Jan-Olov Carlsson är vice ordförande i IF Metallklubben i Umeå och dessutom ett av ombuden på den kommande kongressen.
– Det är en mycket viktig fråga. Arbetets innehåll har blivit alltmer styrt och monotont. Denna utveckling måste brytas. Därför utmynnar vår motion i denna fråga i att IF Metall i den kommande avtalsrörelsen som börjar i höst driver att maximalt 75 procent är den tid man ska arbeta vid styrda och bundna arbeten.
I motionen påtalas ”att många industriarbetare tvingas idag ta av sig huvudet samtidigt som man tar på sig overallen”.

Rejäla lönelyft
IF Metallklubben har också motioner där man kräver att anlitandet av bemanningsföretagen begränsas, att visstidsanställningarna blir färre och att IF Metall kämpar för rejäla lönelyft i avtalsrörelsen.
Men en av motionerna skär kanske mer än de andra in i en högaktuell fråga. Klubben konstaterar att ”arbetarrörelsen har drabbats av ett svidande nederlag i höstens val”.
Här sätter klubben fingret på det faktum att efter det ”katastrofala nederlaget i höstens val har LO-ledningen och fackförbundsledningarna stoppat huvudet i sanden och överlåter åt socialdemokraternas krisgrupper att göra den offentliga analysen”.
– Min och vår åsikt är att den misslyckade insatsen borde lett till en gemensam facklig haverikommission. För den fackliga rörelsen har helt uppenbart problem med sin legitimitet idag. Färre och färre av medlemmarna anser att facket ska vara ett redskap för ett parti, i det här fallet socialdemokratin. En undersökning från november förra året som LO-tidningen gjorde visar att den partipolitiska lojaliteten till socialdemokraterna inte har stöd av medlemsmajoriteten. Om jag minns rätt var det bara var tredje medlem som såg den kopplingen, säger Jan-Olov Carlsson.

”Fackets själ”
”När fackföreningsrörelsen inte längre uttrycker en stark förändring och kamp mot klassamhällets orättvisor oavsett vem som har regeringsmakten, blir man ett med det bestående”, konstaterar klubben samtidigt som man påtalar att kampperspektivet och mobiliseringen av medlemmar är fackföreningens själ.
– Ser vi till vårt grannland så är norska LO mer självständigt och har nu samarbete med flera av arbetarrörelsens partier. I Tyskland och Danmark har man kapat banden helt med socialdemokratin. Men i Sverige är det så, i alla fall inom mitt förbund, att de släpper inte en jävel över bron. Är man inte med i socialdemokratiska partiet hamnar man inte i förbundsstyrelsen, säger Jan-Olov Carlsson.
Noteras kan att motionen om ett ”kämpande och mer självständigt IF Metall” har antagits av IF Metalls avdelning i södra Västerbotten.

Kjell Pettersson, Internationalen

Not: Samtliga motioner från Volvoklubben återfinns i sin helhet på klubbens hemsida Volvoklubben