Inkomstskillnaderna ökar kraftigt

Jorge | | Ekonomi


Klassklyftorna har ökat på ett dramatiskt sätt i Sverige. Man får gå mycket långt tillbaka i tiden för att hitta sådana klasskillnader. Mellan 1950 och 1980 minskade skillnaden mellan makteliten och industriarbetarna. År 1950 var maktelitens genomsnittliga inkomst 11 industriarbetarlöner. År 1980 hade makteliten i genomsnitt en inkomst på 5 industriarbetarlöner.

Under de senaste trettio åren har däremot klyftorna mellan elitens inkomster och industri-arbetarnas löner ökat dramatiskt. Under 2009 hade näringslivseliten en genomsnittlig inkomst före skatt på 12,2 miljoner kronor, vilket motsvarar 41 industriarbetarlöner.

Den svenska överklassen har verkligen inte bara tagit hämnd för den utjämning som skedde under folkhemstiden och 70-talets reformer utan, tack vare den socialdemokratiska arbetarrörelsens förfall och högervridning, gått till barocka överdrifter. Bristen på motstånd triggar borgarklassens excesser.
Ökade klyftor ger ett sämre samhälle. Om än det materiella överflödet har ökat hos stora delar av befolkningen försämras välfärd och psykisk hälsa för väldigt många människor. Vi får ett samhälle utan solidaritet och sammanhållning. All forskning visar att i mera jämlika samhällen mår människor bättre och kriminaliteten hålls tillbaka.
Dessa ökande klyftor och lyxen och pråligheten hos överklassen skapar ett tryck nedåt som fortplantar sig i hela samhället och gör många människor fångna i statustänkande som får dem att må dåligt. Det ger också oerhört felaktiga signaler om vad som är viktigt i livet och går direkt på tvärs med vad som krävs av oss inför klimatomställning och övergång till ett ekologiskt hållbart samhälle.
Framtiden kräver jämlikhet och solidaritet. Både den svenska och den internationella borgarklassen är inne på fel väg. Ökade klyftor ger ett sämre samhälle och leder åt fel håll. Ur rapporten:

År 2009 var den svenska maktelitens inkomster före skatt i genomsnitt 15 industriarbetarlöner. 2008 var motsvarande siffra 17 industriarbetarlöner. Det visar LO-ekonomernas nya rapport ”Alltid mer, aldrig nog”. De fallande inkomsterna för makteliten under 2009 speglar finanskrisens effekter på kapitalinkomsterna för näringslivets elit, men är sannolikt bara ett hack i kurvan för maktelitens relativa inkomstutveckling. Den underliggande trenden, samt de höga kapitalinkomster vi kan förväntas se för 2010, pekar på att makteliten fortsätter att dra ifrån under åren som kommer.

Röda Malmö

Svensson

Läs även: Moderat dråpslag mot Stockholms barn och ungdom: nedskärningar