Dödskolelistan väcker debatt

Jorge | | Hässleholm


Röda Göinge:

Lokaltidningen har gjort en uppföljningsartikel om reaktionerna på Dödskolelistan. Måste bara kommentera Johan Berglunds, moderat ordförande i barn och utbildningsnämnden, uttalande: “Det hjälper inte att slå på dem som redan ligger”. Anledningen till att t ex John Bauer redan ligger är att de har valt att ligga. De har valt att inte använd elevpengen till eleverna utan valt att lägga den på reklamkampanjer och vinstutdelning. De kan själv välja att inte ligga. Vinst eller kvalitativ utbildning är något som varje skola själv väljer. Vi visar bara upp deras smutsiga byk för eleverna. Förhoppningsvis så blir Dödskolelistan början på en rejäl byktvätt på John Bauer.

Henrik, Socialistiska Partiet i Hässleholm
Läs om Dödskolelistan i Lokaltidningen s 4 och 7