Möte i Göteborg: “Egypten får inte bli ett nytt Egypten”

Jorge | | Göteborg


Vid ett offentligt möte om Egypten i Göteborg på onsdagkvällen bemötte journalisten och författaren Per Björklund de påståenden som förts fram från borgerliga krafter under de senaste veckornas revolt.

– Man säger att risken är att Egypten blir ett nytt Iran. Så kommer det inte bli. Risken är i stället att Egypten blir ett nytt Egypten, sade Björklund med hänvisning till militärens långa historia som makthavare i Egypten och att militären fortfarande styr.

Ett femtiotal åhörare fick först höra Osama Elagouz, egyptier bosatt i Göteborg sedan 1979, hålla ett känslosamt tal där han började med att hylla de många unga människor som dödats av regimen under de senaste veckornas revolt och därmed offrat sina liv i kampen för frihet.

– Alla de tusentals hjältar som deltog på Tahrirtorget har byggt en fjärde pyramid i Kairo och Egyptens historia, sade Elagouz som tillsammans med landsmän nu tagit initiativ till att starta en egyptisk vänskapsförening i Göteborg.

Journalisten Per Björklund har bott i Egypten i tre år och kommer inom kort ut med en bok om landets kamp för frihet. Han inledde sitt anförande med att betona att det verkligen var en bred folklig revolution som till slut störtade Mubarak, att rörelsen inte alls bara var begränsad till Kairo.

– Demonstrationer och protester skedde i alla störrre städer i landet, sade Björklund som gjorde bedömningen att det som slutligen var dödsstöten för diktatorn var när arbetarstrejker började sprida sig i landet och därmed hotade att lamslå ekonomin.

Per Björklund underströk att revolten inte kom som en blixt från en klar himmel utan att missnöje och protester funnits i många år. I sitt anförande pekade han på fyra faktorer som bakgrund till massprotesterna som störtade Mubarak.
Först och främst det stenhårda politiska förtrycket, och också de skriande ekonomiska klassklyftorna med svåra levnadsförhållanden för miljoner människor. Vidare att polisstaten alltmer började urarta med accelererande korruption och utbredd tortyr. Slutligen menade Björklund att den utrikespolitiska legitimitet som regimen trots allt tidigare åtnjutit genom nationalistisk retorik mot imperialismen tömdes ut bland annat av att Mubarak så hårt bidragit till att upprätthålla blockaden mot Gaza.

Framtiden

Den efterföljande frågestunden handlade mycket om möjligheterna för den folkliga revolutionen att gå vidare för att ersätta militärregimen med ett demokratiskt styre. Björklund menade att fokus nu förflyttas till fabriker och andra arbetsplatser och berättade om strejker som pågår hela tiden. De allra flesta bryter ut spontant för att arbetare nu ser möjligheter att driva sina krav på konkreta förbättringar. Ett krav är hela tiden återkommande

– Folk vill bli av med sina lokala diktatorer. Nästan överallt kräver de strejkande att deras korrupta chefer ska avgå.

Möjligheterna till verklig facklig organisering har hittills varit i stort sett obefintlig, den gamla fackföreningsrörelsen är från topp till botten styrd av regimens folk. Men nu har ett par oberoende fackföreningar startats. Björklund underströk dock att det är mycket lång väg kvar av organisering. Som svar på en publikfråga varnade han också för en överoptimistisk tro på att politiska krafter med socialistiska lösningar på programmet ska växa sig starka på kort sikt

– Vänstern i Egypten är mycket mycket svag. Men på längre sikt kommer den att kunna få viktig betydelse.

I frågestunden kom en blandning av ämnen upp; kvinnornas deltagande i kampen, Muslimska brödraskapets politiska roll och USA:s och Israels storpolitiska spel.

Mötet arrangerades av Internationella Socialister och Socialistiska Partiet i samverkan med Arabiskt kulturcentrum. Framöver kommer diskussionen om revolutionen i Egypten att gå vidare bland annat på nya arrangemang i Göteborg. Den 26 februari arrangerar SP ett offentligt möte med Göte Kildén som talare och Per Björklund återkommer med ett föredrag den 5:e mars på Radikalt Forum som IS anordnar.

Björn Rönnblad, Internationalen

Not: Per Björklunds bok Arvet efter Mubarak utkommer på Verbal förlag (www.verbalforlag.se) i mitten av mars