Stockholm: Area Turns Red 2

Jorge | | Rasism


Tid och plats för Area Turns Red är nu spikat!
Den femte mars drar vi igång med vår andra antirasistiska kulturfestival. I år kommer festivalen äga rum i Årsta Folkets Hus. För mer information, klicka här!
Politiska möten börjar kl. 10 och fortsätter under dagen.  Läs mer >

ARTISTER/BAND som ska spela på Area Turns Red! Läs mer >

STARK rekommenderar

Gabriel Kuhn, medlem i STARK, intervjuas av tidningen Zenit om högerpopulismens och rasismens utbredning i Europa: Läs intervjun >

Plattform för STARK – Stockholms Antirasistiska Kulturförening

1. Föreningen STARK – Stockholms Antirasistiska Kulturförening är en socialistisk och antirasistisk förening. Föreningen anser att kampen mot rasismen, i dess olika uppenbarelseformer, måste gå hand i hand med kampen mot klassorättvisor och andra former av förtryck som det kapitalistiska samhället vilar på och bidrar till att upprätthålla.

2. Vi vänder oss mot alla rasistiska yttringar, oavsett om de kommer från organiserade nazister, Sverigedemokraterna, från etablerade partier eller annat håll. Behovet av att bekämpa rasismen är en allt viktigare fråga i vår tid, och vi är övertygade om att detta arbete kommer att visa sig vara avgörande för progressiva krafter framöver. Föreningen är övertygad om att arbetarrörelsen och vänstern har en avgörande roll att spela i denna kamp.

3. Föreningens syfte är att utifrån denna grundsyn verka för att främja en antirasistisk kultur och framväxten av ett socialistiskt antirasistiskt motstånd mot olika rasistiska strömningar och tendenser i samhället.

4. Föreningen begränsar sig inte till en enda fråga. Vi avgör eftersom vad vi vill inrikta oss på. Rasismen har många uttryck. Den visar sitt ansikte i de mer eller mindre öppet rasistiska krafternas aktivitet, men också i exempelvis den rådande flyktingpolitiken, i de hårdare kraven på nyanlända invandrare från de borgerliga partierna, den tilltagande islamofobin såväl som i den svenska statens stöd till USA:s imperialistiska krig i Mellanöstern. Föreningen håller därför öppet för att inrikta sitt engagemang på en bredd av frågor relevanta för den antirasistiska kampen. Rasismen, som ju innebär nedvärdering och diskriminering av människor och folk utifrån deras etniska bakgrund eller nationella tillhörighet, är en strategi som tjänar de krafter som försvarar det kapitalistiska systemet med all dess ojämlikhet, förtryck och orättvisor. Den måste därför bekämpas överallt där den visar sig.

5. Föreningen begränsar sig inte heller till bara en form av engagemang, och arbetar på det sätt och med de metoder vi tillsammans finner lämpligt för att främja vårt mål.