Nytt nummer av Röda rummet

Jorge | | Röda Rummet


Erik Helgesson – Om att snacka ihop sig på jobbet
Andreas Malm – 13 preliminära teser om revolutionen i arabvärlden
Kajsa Ekis Ekman – Är arbetare en social konstruktion?
Maria Sundvall – Argument och aktivitet för välfärden
Rickard Warlenius – Slutkört
Daniel Taruno – Grön kapitalism?
Ronny Åkerberg – Palme, Greider och rörelsen
m.m.

Kära läsare

Historien håller på och vänder blad. Vi gör detta Röda rummet-nummer i den tid då det kanske bara är timmar eller dagar innan naturen omkring oss vårexploderar, men redan för några månader sedan slog något mycket stort ut. Med början i Tunisien i januari beskådar vi just nu en våg av folklig kamp i arabvärlden som omdanar världen.

Det ord som tidigare varit antingen marginaliserat eller tömt på sitt innehåll fick nu både verklig innebörd och rekordfeta typsnitt på de flesta dagstidningars mittuppslag: revolution.

Vi såg unga kvinnor som tillsammans med män – i hundratusentals – förflyttade Tahrirtorget i Kairo till världspolitikens centrum. Möjligheten för ett folk att kasta en tyrann över ända med egen kraft födde något… ja, vad egentligen? I detta nummer försöker vi, med hjälp av Andreas Malms artikel, fånga detta något, denna historiska ommöblering. Vi skriver historia – och då på det sätt som vi tror att historia måste skrivas för att vara verksam; i djup och nära kontakt med de folkmassor som förändrar dess gång.

Även resten av numret präglas till stor del av detta: rörelser, klass och kamp. Vilka är förutsättningarna för en folklig rörelse även här i vårt än så länge tysta konungarike? Maria Sundvall letar trådar som kan bryta vanmakten och Erik Helgeson nystar i andra ändar för att utvärdera Läs mer →