Inga nazister på våra gator!

Jorge | | Demonstrationer


Lördagen den 21 maj planerar olika nazistgrupper att demonstrera sitt hat mot muslimer genom att hota och attackera den nybyggda moskén på Hisingen. Med anledning av detta arrangerar en rad organisationer och trossamfund i Göteborg en stor och bred demonstration under parollerna ”INGA NAZISTER PÅ VÅRA GATOR” och ”Tolerans Mångfald, Solidaritet”.

– Vår minoritet delar smärtsamma erfarenheter med såväl det judiska folket som den muslimska folkgruppen i Sverige. Det är därför helt naturligt för resandefolket att välkomna och sluta upp sida vid sida med alla i Göteborg som reagerar med avsky inför de yttringar av rasism som kan ses i dagens samhälle, säger Kulturgruppen för resandefolket.

– Demonstrationen mot nazism och för tolerans är en viktig solidaritetshandling. Europa har en mörk historia av förföljelse och mord på minoriteter och vi har lovat att vi inte ska låta historien upprepa sig. När vi försvarar andras rätt att utöva sin tro, försvarar vi samtidigt det demokratiska samhället och allas våra demokratiska fri- och rättigheter, säger Thaher Pelaseyed, ordförande för Vänsterpartiet i Göteborg.

I samband med demonstrationen arrangeras en Folkfest mot rasism med artister som ETZIA, SNAKKA, PALESTINA och MIDDLESEX. Talare är bl.a. Henry Ascher, känd bl.a från Rosengrenska Stiftelsen och Ahmed Al-Mofty från Sveriges Muslimska Stiftelse.

Datum och tid: Lördagen 21 maj, Samling inför demonstrationen kl 11.00
Plats och demonstrationsväg: Samling för demonstration Hjalmar Brantingsplatsen med avmarsch mot korsningen Myntgatan/Herkulesgatan, vid moskén, där demonstranterna kommer att samla sig för en Folkfest mot rasism.