Motstånd ger möjligheter

Jorge | | Göteborg


EU-toppmötet i Göteborg 2001
– Hur går kampen vidare?
Seminarier och debatter lördagen 11 juni 2011
Arbetarrörelsens folkhögskola, Järntorget 7, Göteborg

Program

10:00 – 11:00 Parallella seminarier
Finanskrisen och nedmonteringen
av Europas välfärdsstater
Håkan Sundberg, Attac

Militarisering och repression
Catherine Laska, Ofog
Tord Björk, Föreningen Aktivism.info

11.15 – 12.45
Toppmöten i Göteborg 2001
och Köpenhamn 2009
Har Norden blivit USA:s lydstater?
Folkrörelser diskuterar med inbjudna partier och medier

12:45-14:00 Lunch

14:00 – 15:00
Rättvis omställning
Folkrörelsers modell för lösning på välfärdskris och klimatkris
Lars Henriksson, volvoarbetare, författare till boken Slutkört
Jan Wiklund, författare till boken Demokratins bärare
Thomas Gunnarsson, bonde, författare till boken Jordbruk 2.0

15:15 – 16:15
Privatiserings- och handelspolitik efter
EU-toppmötet 2001
Per Hernmar, FNEU om EU privatiseringspolitik
Ellie Cijvat, JV, om konsekvenserna før miljøn av EU:s politik
Hans Röös, NOrdbruK, bonde om EU och naturbruket

16:30 – 17:30
Kampen för fred, rättvisa och miljö
– Hur kan folkrörelser vinna segrar?
Debatt med inledare från folkrörelser

17:30 – 18:00 Avslut

Arrangörer: Attac, Föreningen Aktivism.info, Folkrörelsen Nej till EU, Jordens Vänner, NOrdbruK,
Ofog, Stödföreningen för ESF i Norden. För mer information: http://www.aktivism.infoning