En alternativ röst behövs!

Jorge | | Övrigt


Prenumerera på veckotidningen Internationalen!

Sommar… Lätt lilafärgade syrener. Stora vita klasar i kastanjeträden. Kung liljekonvalje i dungen. Vi lever i gränslandet mellan vår och sommar den tid på året då underbart är kort, alldeles för kort…

Men mitt i den skiraste och sprödaste grönskan tränger sig verkligheten på. En tid av hopp och förtvivlan. Hoppet denna vinter och vår kommer i första hand från Tunisien och Egypten. Det hoppet har nu också nått Spanien där ungdomar revolterar mot en nyliberal politik där de tvingas betala den kris som skapats av de samhälleliga och politiska eliterna.

Men Internationalen är inte bara utrikespolitik. Påskuppror och postuppror. Förra veckan det industiavtal som Pappers förbundsmöte sa nej till. Kort sagt. Internationalen behövs. Mer än någonsin som en motvikt till borgarskränet.

Därför, om du inte redan har gjort det. Ta en prenumeration eller ge bort en prenumeration som en sommarhälsning från oss i redaktionen.

Nu till specialpris till och med 31 augusti: Halvår för 210 kr. eller kvartal för 115 kr. E-posta till intis@internationalen.se eller gå på in på http://www.internationalen.se/?page_id=1347

Veckotidningen Internationalen ägs av Socialistiska Partiet.