Enhedslistan visar vägen framåt

Jorge | | Ledare


När detta skrivs är det dagen innan det danska folket går till nationellt val, ett val som kan komma att få stor betydelse även utanför Danmarks gränser. Enligt opinionsinstitutet Voxmeter leder fortfarande oppositionspartierna Socialdemokraterna, Socialistiskt Folkeparti Radikale Venstre och Enhedslistan knappt över de borgerliga partierna
Det regerande Konservative Folkeparti och statsminister Lars Lökke Rasmussens nyliberala parti Venstre, har i likhet med Pia Kjaersgaards Dansk Folkeparti fått vidkännas minskat väljarstöd sedan valet 2007. Det ekonomiska läget i Danmark har i svallvågorna efter krisen inom bostadssektorn blivit mer instabilt. Underskottet i statsfinanserna beräknas nästa år uppgå till minst 100 miljarder kronor och den tidigare relativt låga arbetslösheten verkar att ha permanentat sig på högre nivåer.

Flera av partierna i Folketinget har ingått så kallade taktiska allianser i syfte att förhindra att Dansk Folkeparti och Enhedslistan får politiskt inflytande. Främst är det liberala Radikale Venstre som ingått en överenskommelse med Konservative Folkeparti i frågor som rör den ekonomiska politiken. Annars har den danska politiken under senare år kännetecknats av att hela det politiska etablissemanget – från det regerande Venstre till Socialistiskt Folkeparti – anpassat sig till främlingsfientliga Dansk Folkeparti genom att i mer eller mindre konsensus genomdriva en mer restriktiv invandringspolitik. I Socialdemokraternas och Socialistisk Folkepartis gemensamma program ”Fair losning 2020” aviseras också liknande beska ekonomiska droppar som i de sittande regeringspartiernas förslag. Bland annat vill man öka arbetstiden med en timme i veckan och socialbidragstagares försörjningsstöd ska villkoras med arbete.

Det är i denna avsaknad av reella politiska alternativ till den sittande borgerliga regeringen som Enhetslistan alltmer har växt i politisk kraft och styrka som ett parti att räkna med.
Partiet bildades 1989 som ett samarbete mellan Danmarks Kommunistiske Parti, Ventresocialisterna och Socialistisk Arbejderparti ( medlem i Fjärde Internationalen).I senaste väljarundersökningen går man kraftigt framåt och får drygt 6 procent, en tredubbling jämfört med valresultatet 2007 då partiet fick 2,2 procent
Enhedslistan har ett kollektivt ledarskap, men 27-åriga Johanne Schmidt-Nielsen är den av partiets frontfigurer som fått störst medial publicitet i valrörelsen. I egenskap av att vara en skicklig debattör, som åtnjuter stor respekt hos såväl väljare som sina politiska motståndare, är hon givetvis en bidragande orsak till partiets framgångar.

Enhedslistans valmanifest innehåller bland annat högre skatt för banker och välbeställda, förbättrad a-kassa till låginkomsttagare samt kraftiga satsning på jobb och utbyggd offentlig sektor. Man föreslår även höjd skatt på fossila bränslen samt 56000 gröna jobb genom bland annat utbyggd kollektivtrafik och vindkraft. Partiet vill även avskaffa den så kallade 24-årsregeln för invandrare som syftar till att försvåra för utländska par att få uppehållstillstånd.
Den danska truppkontingenten skall tas hem från Afghanistan där hittills 42 danska soldater stupat.
Enhetslistan tar framförallt väljare från Socialistiskt Folkeparti, väljare som är missnöjda med partiets högervridning och vars flyktingpolitik de upplever alltför mycket gått Dansk Folkeparti och den sittande regeringen till mötes.

Enhedslistan, vars huvudparoll är ” Stärk kampen i vardagen- rösta med Enhetslistan på valdagen ”, bidrar därmed aktivt till att förskjuta den politiska agendan till att gälla frågor som rör vanliga människors vardag och livsbehov. En politisk framgång för partiet innebär därför dels en slagkraftigare och solidare plattform i Folketinget utifrån vilket det blir lättare att driva politiken åt vänster. Samtidigt stärks därmed de utomparlamentariska rörelserna i Danmark som arbetar för att flytta fram arbetstagarnas positioner på kapitalets bekostnad.

Erfarenheterna från det danska valet visar också att då klass- och välfärdsfrågorna dominerar den politiska dagordningen, på bekostnad av invandringspolitiken, får de högerpopulistiska krafterna som Dansk Folkeparti allt svårare att vinna gehör för sina politiska idéer eftersom partiet berövas en del av sin politiska livsluft.

Därmed borde valet i Danmark och Enhedslistans framgångar även ge vänstern i övriga Europa stärkt självförtroende att möta både den nyliberala politiken och de högerextrema krafterna med en aktiv politik som syftar till minskade ekonomiska klyftor, humanare flyktingpolitik och för en grön omställning av samhället. På sikt förbättras därigenom inte bara utsikterna för social rättvisa i vardagen utan också kampen för en gryende och hägrande socialism i morgondagen !