Biskopsgårdens Folkets Hus hotas av nedläggning

Jorge | | Göteborg


Vid den paneldebatt som nyligen hölls på Biskopsgårdens Folkets Hus i Göteborg blev hotet om nedskärningar närmast fysiskt akut. Nyheten hade just nått Folkets Hus-personalen att stadsdelsnämnden beslutat att inte förnya anslaget för nästa år. Lokalen kommer i så fall att stängas 1 december!

Detta föranledde mötet att enhälligt anta följande uttalande: ”Mötes- och samlingslokaler är en förutsättning för de folkrörelser som är oumbärliga för demokratin, och ska inte vara förbehållna dem som har råd att hyra dyra konferensanläggningar. En nedläggning av Folkets Hus i Biskopsgården skulle vara ännu ett hårt slag mot en stadsdel som redan är hårt prövat av nedskärningar och arbetslöshet. Vi, samlade till möte mot våld och rasism torsdag 29 september i Biskopsgårdens Folkets Hus, uppmanar kraftfullt Stadsdelsnämnden Västra Hisingen att riva upp beslutet att skära ner bidraget till Biskopsgårdens Folkets Hus!”

Uttalandet har skickats till stadsdelsnämnden, som har sitt nästa möte 25 oktober. Nu har också Hyresgästföreningen startat ett upprop med krav på att beslutet (mot vilket S och V reserverade sig, men som MP röstade för tillsammans med de borgerliga partierna) rivs upp. Det ansökta anslaget, som avslagits, är på 750 000 kronor.