Stockholm: Den arabiska revolutionen

Jorge | | Internationellt


Stockholm:

Offentligt möte

Den arabiska revolutionen – underifrån & inifrån

Talare: Andreas Malm och Shora Esmailian

Lördag 22 oktober, kl. 14.00

Hartwickska huset, Stagneliussalen

Arr. Södersocialisterna