Att bygga en antirasistisk folkrörelse

Jorge | | Göteborg


Nu är det snart dags för den tredje offentliga diskussionskvällen om rasismen och motrörelserna som tidskriften Röda Rummet anordnar i Göteborg. Den avslutande mötesdelen heter Vad gör vi nu? Att bygga en antirasistisk folkrörelse. Diskussionskvällen inleds av en erfaren aktivist, men fokus kommer att ligga på de närvarandes diskussion. Välkomna!

Folkets Hus Vårväderstorget, Tisdag 15 November, kl. 18.30