Under ytan växer förbittringen

Jorge | | Kapitalism


Hemlösheten förväntas ha ökat i Sverige. Trots regeringens löften om att inga barn skulle vräkas har det fortgått och antalet hemlösa barn och unga har ökat i år. Regeringen tillsätter nu en nationell hemlöshetssamordnare, men varken forskare eller Stadsmissionen förväntar sig resultat.

Inkomstklyftorna inom OECD-länderna är de största på 30 år, enligt en ny rapport från den ekonomiska samarbetsorganisationen. Sett till OECD:s samtliga 34 medlemsstater tjänar de rikaste 10 procenten i länderna i genomsnitt nio gånger mer än de fattigaste 10 procenten.

Kommuner kan tvingas att införa privat äldreomsorg enligt Lagen om valfrihet, LOV, om några år. Trots den senaste tidens vårdskandaler och trots att ett större antal kommuner är tveksamma, eller direkt motsätter sig LOV.

“…det vi ser i väst är en väldig motoffensiv från de som äger och styr våra pengar med ett direkt mål om sänkta löner, minskade skatter och därmed minskad välfärd… De stora globala ägarna av företagen och bankerna i väst är världens herrar. Men de klarar inte att driva företagen så att ekonomin växer i väst. Tvärtom går den trendmässigt nedåt som diagrammet visar. De metoder man använt för att öka tillväxten har alla misslyckats. Lånespiraler, spekulation, skattesänkningar… inget biter. Det är därför man mer och mer flyttat pengar till spekulation och låter andra nya kapitalägare i Kina och andra länder stå för produktionen. Det kan hålla uppe vinsterna några år, men inte tillväxten”.

Kapitalismen fungerar inte. Men det växer ett motstånd bland gräsrötterna ute i Europa. Från Shetlandsöarna och Nordirland i norr till Southampton i söder deltog 2,6 miljoner arbetande britter från 29 fackförbund i onsdagens storstrejk mot David Camerons högerregering och dess råa överfall på den gemensamma välfärden och dess arbetande människor.

Här hemma har socialdemokraterna rekordlågt stöd och har uppenbara problem att formulera ett alternativ till alliansens högerregering. Men under ytan växer förbittringen över högerpolitiken även bland vanligt folk i vårt land. “Förtroendet” för regeringen kan snabbt raseras när protesterna kommer igång.