Handlingsplan mot extremism?

Jorge | | Ledare


Strax före jul presenterade demokratiministern Birgitta Olsson regeringens ”handlingsplan mot våldsbejakande extremism”. Projektet är tänkt att löpa under åren 2012-14 och tilldelas 62 miljoner i ekonomiska medel. Meningen är att fokuset ska ligga på tre ”extremistmiljöer”: vit makt miljö, vänsterautonoma och islamisk extremism. Det handlar bland annat om att ”förebygga att individer ansluter sig till våldsbejakande extremistgrupper”, ”underlätta avhopp för de som redan anslutit sig” och att ”stärka strukturer för samverkan och åtgärder för att motverka grogrunderna för det ideologiskt motiverade våldet”.

Visst finns det enskilda positiva åtgärder i denna plan, som att Brottsförebyggande rådet får i uppdrag att kartlägga omfattningen av hot och våld mot förtroendevalda, men i det stora hela är det ett ideologiskt aktstycke:
– Utifrån känt härskarmanér buntas yttringar av fascism, vänsteraktivism och islam ihop i samma ideologiska spottkopp. I sin förlängning handlar det om att pränta in ett medborgerligt medvetande om att det är lika förkastligt att hänge sig åt klasskamp eller att göra motstånd mot västmakternas bombhärjningar mot länder med i huvudsak muslimsk befolkning som att agera och argumentera för rasistiska uppfattningar.
– Speciellt har företrädare för muslimer i Sverige uttryckt oro för att denna plan kommer förstärka tendensen att peka ut islam som något i sig negativt, och att risken för godtycke än mer accentueras:”Man har väldigt svårt att definiera vad våldsbejakande extremism är. I en tidigare rapport nämnde man fem tecken på radikalisering. Det var ökade besök till moskén, att man skaffar skägg, reser till Nordafrika och mellanöstern, utövar en fysisk sport som till exempel kampsport och tittar på medier som al-Arabiya…” ( Fatima Doubakil, ledamot i Muslimska Mänskliga Rättighetskommittén,DN 2011-12-09)
– ”Regeringen avser att ge Forum för levande historia i uppdrag att sprida metoder och arbetsmaterial för att stärka ungas demokratiska värderingar”. Spåren förskräcker från Forums tidigare propagandakampanj mot kommunismen. Regeringens syfte är också att understryka att vi lever i den bästa av världar och att den liberala demokratin är den enda möjliga demokratin, att det bortom privat äganderätt och marknadsekonomi endast finns förkastningsbranter av mörker.

Den i realiteten mest våldsbejakande kraften i det svenska samhället är den borgerliga regeringen själv, med sitt ivriga stöd till alla typer av imperialistiska stormaktsexpeditioner och med sin faktiskt förda politik som vidgar de sociala klyftorna och gör att Sverige blir ett alltmer orättvist land att leva i.