Uppskattad konferens i Malmö

Jorge | | Möten


80-90 personer besökte Socialistiska Partiets anti-kapitalistiska konferens i Malmö lördagen den 14 januari. De allra flesta var lokala förmågor som bland annat lyssnade på den socialistiske ekonomen Benny Åsman, sen många år bosatt i Bryssel, när han förklarade orsakerna till den kapitalistiska krisen. Gunilla Andersson från Nätverket Gemensam Välfärd var en annan av inledarna på flera olika parallella seminarier. Sammankomster som alla präglades av mycket frågor och utbyte av idéer och erfarenheter. Rickard Walenius talade om klimatfrågan. Abe Bergegårdh (v) om hur vänstern kan uppdatera sin politiska kommunikation. En sammankomst handlade om Staden – erfarenheter och tankar kring stadsdelsorganisering och bostadskamp. Ytterligare ett hade rubriken Queermarxism – går det?

Konferensen ägde rum på Röda Huset, Industrigatan i Malmö. Socialistiska Partiet var arrangör, men följande organisationer närvarade på något sätt: Förbundet Allt åt alla, Syndikalistiska Ungdomsförbundet, Nätverket för Gemensam Välfärd, Vänsterpartiet och Kvarnby folkhögskola.

Arrangemanget avslutade med en kamratlig debatt mellan Daniel Sestrajcic (v), en representant för Syndikalistiska Ungdomsförbundet och Håkan Blomqvist (SP). Detta på temat: Vad ska vi med vänstern till? Tidigare på dagen presenterade Håkan Blomqvist SP:s förslag till “Krismanifest” med en inspirerad utläggning. Ett manifest som inom kort kommer att publiceras här på hemsidan och i Internationalen.

Som helhet var detta ett arrangemang som fick många uppskattande kommentarer just på grund av sitt upplägg med “Att mötas, att lyssna, att bli hörd, att lära av varandra”.