Ingen mer gratis vård åt barn i Västra Götaland

Jorge | | Lidköping


Regionsfullmäktige i Västra Götaland säger att sjukvården är i ekonomisk kris, och att 55 miljoner kronor saknas. Nu överväger man att ta bort den avgiftsfria barnsjukvården, och börja ta 100 kronor vid varje besök.

Det är vansinnigt att vältra över kostnaden på barnen. Hundra kronor kan tyckas vara en struntsumma. Men det är mycket pengar för många barnfamiljer, och speciellt med tanke på att det enligt Rädda Barnens årsrapport 2011 finns 220 000 fattiga barn i Sverige (barnen kan åtminstone glädjas åt vilken nytta de gör med att hålla skattenivån för de rikaste nere…) och det lär bli många fler fattiga barnfamiljer i västsverige när Saab försvinner.

Även patientavgiften för besök hos gynekolog höjs från 200 kronor till 350, samt att det blir dyrare att ligga inne på sjukhus.
– Beslut om höjning av högkostnadsskyddet från 900 till 1 100 kronor kan komma redan nästa vecka, medan övriga höjningar kan komma inom någon månad, säger Gert-Inge Andersson till Göteborgs Posten.