Stöd ”Husby kräver respekt” – Ett exempel för oss alla!

Jorge | | Uttalanden


Unga och äldre i Stockholmsförorten Husby ockuperar sedan en dryg vecka tillbaka samlingslokalen Husby Träff i protest mot det borgerliga styrets planer på att flytta och skära ned verksamheten. Nedskärningen kommer efter en serie tidigare försämringar i området med nedläggningar och flytt av skolor, postkontor, vårdcentral och försäkringskassa. Som på andra håll i landet har husbyborna protesterat mot den sociala nedrustningen men gång på gång körts över. Nu har de genom ”Husby kräver respekt” tagit till den aktiva metoden att ockupera samlingslokalen för att försvara sitt medborgarhus. Ockupationen utgör ett föredöme för oss alla i landet som kämpar mot social nedrustning, privatisering och segregering. Vi kan inte längre acceptera att politiker raserar och säljer ut den sociala servicen för att sänka de rikas skatter och öka deras vinster. Alla vi som kämpar på olika platser i Sverige för att försvara det vi byggt upp gemensamt måste hålla ihop och ge varandra stöd.

Socialistiska Partiet uppmanar alla försvarare av en gemensam och solidarisk välfärd att solidarisera sig med ”Husby kräver respekt” och ockupationen av Husby Träff. Ta kontakt med Husbyborna och visa er solidaritet, skriv på namninsamlingen till stöd för deras krav. Sprid kännedom om kampen och låt ”Husby kräver respekt” inspirera oss alla till förnyade ansträngningar och kamp för att försvara en solidarisk och gemensam välfärd för alla.

Socialistiska Partiet
Verkställande utskottet

 

 

 

 

Ockupanternas hemsida: Husby kräver respekt