Stefan Löfven borgarnas man: Högerkursen cementerad!

Jorge | | Socialdemokraterna


Jag tror det var Albert Einstein som en gång sa att om vi ska lösa ett problem så kan vi inte fortsätta tänka i samma banor som vi gjorde när vi skapade problemet. Det är ingen devis som verkar ha väglett det socialdemokratiska verkställande utskottet när man nu utsett Stefan Löfven till ny partiordförande.
Med Löfven vid rodret blir det bara mer av det som skapade krisen för socialdemokratin, nämligen högerpolitik. I trettio år har socialdemokraterna vikit ner sig för trycket från höger och själva gått i spetsen för avregleringar, marknadsanpassningar, nedskärningar, privatiseringar, ökad arbetslöshet och ökade klyftor.

Stefan Löfven har, under sin tid som ledare i IF Metall, utmärkt sig för att tillmötesgå kapitalägarna och borgerligheten. Under hela den tragikomiska affären med Saab i Trollhättan hjälpte man till med att sprida illusioner om skojaren Victor Muller och avväpnade allt motstånd från arbetarna så att till sist inget annat än nedläggning återstod.
Under finanskrisens början, när kraven på arbetarnas underkastelse kom som ett brev på posten från kapitalägarna, var Stefan Löfven först ut med att skriva på lönesänkningsavtal. Med sitt engagemang för den miljövidriga kärnkraften har Löfven också visat att han sätter kapitalägarnas kortsiktiga intressen före ett långsiktigt hållbart samhälle. Liksom han också visat att kvinnor ska ha lägre lön än män.

Göran Persson ”känner sig trygg” med valet av Löfven. Det kan han göra. Med Löfven ligger högerkursen fast cementerad. Socialdemokraterna kommer att fortsätta klistra sig fast vid borgerligheten. Löfven är en borgarnas man i arbetarrörelsen, en trojansk häst som ska se till att socialdemokratin aldrig utmanar klassamhället.