Nedskärningar på skolmaten i Lidköping

Jorge | | Lidköping


Kommunen har beslutat skära ner på maten i förskolor och skolor i Lidköping. Anledningen till besparingen på 500 000 är väntade prishöjningar på råvarorna.

Det är ju så att man baxnar! När man skär ner på skolungdomarnas mat, för en del ungdomar det enda riktiga mål mat de äter, har man passerat gränsen för vad som är anständigt. De där pengarna hade man kunnat hitta någon annanstans. Man hade kunnat börja med att ta dem från polikernas löner. Det hade varit en nedskärning som vi hade applåderat!

Röda Lidköping