En kongress mot profiten

Jorge | | Ledare


”Vi vet inte hur det ska gå till men kongressen var väldigt tydlig”, sa Karl-Petter Thorwaldsson. Det var LO:s nyvalde ordförande som fällde de orden efter att den nyligen genomförda kongressen beslutat att facket ska verka för en så kallad non-profitprincip inom välfärden.
Förslaget som vann kongressens stora bifall var en motion inlämnad av Handels: ”Det är viktigt att vi är tydliga med våra värderingar att inga pengar ska gå ut från verksamheten i välfärden. Jag tycker att Socialdemokraterna borde stödja vår linje och engagera sig betydligt mer”, sa Handels kongressombud Melinda Hedström.

Lika entusiastisk var inte LO-ledningen som försökte avvärja förslaget. Kongressombuden satte ner foten i två viktiga frågor, frågan om vinst i välfärden och frågan om LOV, lagen om valfrihet som regeringen hotar att göra tvingande för kommunerna.
LO-styrelsen ville vänta med ett beslut för att istället ”snabbutreda” frågorna för att få djupare kunskaper innan man fattade beslut. Kongressen menade att det går utmärkt att kombinera med en klar ståndpunkt vad gäller nej till vinster i välfärden och att LOV ska rivas upp.
Det återstår att se vad utredningen kommer fram till. Det tagna beslutet utesluter inte privata driftsformer och det finns naturligtvis diverse kryphål med dold vinstutdelning i form av chefsbonusar, försäljning av bolagen etc. LO-tidningen Arbetet skriver den 27 maj dock att ” kompromisser av den typ som Miljöpartiets kongress beslutade om – att vinster ska få delas till aktieägarna om de är skäliga – kan inte bli LO:s linje”.
Två saker kan konstateras. För det första att detta går på tvärs med den uppfattning som råder inom socialdemokratin. För det andra att kongressbeslutet är en skräll som visar på ett missnöje från gräsrötterna som tränger upp genom den fackliga apparaten.

Avslöjandena om vanvård av våra gamla och riskkapitalbolagens skattefusk har underminerat tilltron till den nyliberala valfrihetspropagandan. Men så lätt släpper inte dess politiska försvarare greppet. Man utlovar ”bättre kontroll” och focus på ”kvalité” bara inte den privata vinsten ifrågasätts.
Den socialdemokratiska högern, som dominerar partiet och som under årtionden retirerat för borgerlighetens ”valfrihetsrevolution”, kommer att manövrera för att kväva oppositionen underifrån. Beslutet på LO-kongressen ska ses som ett stridsrop för alla som vill slåss för gemensam välfärd och välfärd utan vinst.
Det kan bli ett avstamp för vänstern att flytta fram sina positioner i samhällsdebatten och för att mobilisera till folkliga manifestationer mot privatiseringar och nedskärningar. Ett viktigt krav är att LO måste gå från ord till handling och verkligen ta strid för det som kongressen beslutat om.