Marxistisk kristeori på sommarlägret

Jorge | | Socialistiska Partiet


I uppgångstider basunerar borgerliga ekonomer triumfatoriskt ut att det här med kriser har förpassats till historien. Eftersom den senaste krisen löstes och allt nu går uppåt kommer ingenting som 1929 eller 1973 hända igen. Men sedan krisen kommer tillbaka.

Ståle Holgersen är forskare i kulturgeografi vid Lunds universitet med inriktning på hur den senaste krisen ska förstås, hur svenska politiker – särskilt i Malmö – reagerat på, och hur planeringen av staden förändras som ett resultat. Han kommer till Socialistiska Partiets sommarläger i augusti för att berätta om sin forskning och inleda en diskussion om de vänsterns syn på och uppgifter i krisen.

Vad har den marxistiska förståelsen av kriser att säga oss?
– Det viktigaste i den marxistiska traditionen är att man ser krisgenererande motsättningar och problem som inneboende i själva kapitalismen. Det kan hjälpa oss att förstå varför de inträffar om och om igen, medan borgerlig media skyller på vad som helst – vare sig det är lata greker, dumma fattiga amerikaner som tog för mycket lån eller galna islänningar som byggde upp finansimperier utan någon riktig bas. De kan skylla på allt annat utan motsättningar och problem som bottnar i kapitalismen som sådan. Men det är knappast någon slump att detta händer gång på gång!

Finns det olika marxistiska teorier om krisen?
– Ja. Eftersom Karl Marx själv inte hade någon klar och helhetlig kristeori har det växt fram olika teorier som alla mer eller mindre bygger vidare på Marx. Vissa har fokuserat på ”överackumulation” – att kapitalisterna expanderar sina företag tills det inte längre finns något att göra profit på. Andra har föredragit ”underkonsumtion” – att arbetarna har för lite köpkraft för att kunna konsumera allt som produceras. Ytterligare andra har tittat på ”disproportionalitet” – att olika delar av ekonomin växer olika snabbt och hamnar i obalans – eller den berömda ”lagen om profitkvotens fallande tendens”. De här teorierna har turats om med att ha hegemoni inom marxismen. Samma sak gäller i dag: olika marxister har olika uppfattning om vad som skapat den här situationen vi befinner oss i.

Men du forskar specifikt på städer?
– Ja, jag är egentligen stadsplanerare, och ser på hur krisen har påverkat stadsplaneringen i Malmö. Malmö är en väldigt intressant stad, som också påverkades djupt av krisen på 70-talet. Den stora frågan är ju om dagens kris, som ekonomiskt sett är ännu värre än den på 70-talet, återigen kommer att förändra staden – och vad vi möjligen kan göra för att för att förändra den i en bättre riktning.

Andreas Malm

Mer om lägret:
Socialistiskt sommarläger i Halland
Mahienour kommer till sommarlägret!