Stöd det syriska folkets kamp mot diktaturen

Jorge | | Internationellt


Socialistiska Partiet solidariserar sig med det syriska folkets kamp för demokrati och frihet mot Assadregimens blodiga diktatur.

I den kampen står vi sida vid sida med alla de syriska revolutionärer som kämpar för demokratiska, egalitära och ickesekteristiska målsättningar i ett Syrien fritt från diktatur och förtryck.

Basen för kampen utgörs av den breda folkliga självorganisering kring motstånd, försörjning, vård och självförsvar som förenas i lokala koordinationskommittéer. Denna ickesekteristiska självorganisering utgör revolutionens drivkraft och förutsättning för att återuppbygga ett nytt samhälle grundat på demokratiska och jämlika rättigheter.

Vi försvarar självorganiseringens rätt att företräda Syriens folk gentemot varje försök att ”kidnappa” revolutionen från exilgruppers och imperialistiska intressens sida. Det är det syriska folkets massor som själva ska besluta om sin framtid, inte regionala och internationella stormakter, exilpolitiker och internationella legogrupper.

Vi fördömer och bekämpar Assadregimens våld och förtryck liksom dess allierade i Syrien och världspolitiken. Vi vänder oss kraftfullt mot dem, även inom vänstern, som legitimerar diktaturen som antiimperialistisk. Assadregimens antiimperialism är ett fikonlöv för att dölja den syriska elitens egenintresse, envälde och förtryck.

En verklig antiimperialism företräds av den syriska revolutionsrörelse som vägrar underordna sig imperialistiska stormakters och deras marionetters intressen och planer. Bara en antiimperialism som utgår ifrån det syriska folket själv kan stå emot israelisk ockupation och imperialistiska krigsplaner för regionen.

Socialistiska Partiet stödde den syriska oppositionens strävan att avskaffa diktaturen med fredliga medel. Assadregimens terror och massakrer tvingade emellertid fram ett väpnat självförsvar som vuxit till militär kamp. Denna utgör ett berättigat svar på Assadregimens krig mot befolkningen. Krig och våld medför inte bara svårt lidande för de drabbade människorna utan sargar även förutsättningarna för att bygga upp landet på nytt. Men det är den syriska revolutionsrörelsen som själv avgör vilket stöd man behöver och villkoren man ställer för fredsuppgörelser.

Den syriska revolutionen mot Assaddiktaturen utgör en del av den så kallade arabiska vår som genom väldiga folkuppror utmanat och störtat regionens diktaturer i land efter land. Utgången av de epokgörande striderna är långt ifrån avgjord. Imperialistiska och stormaktspolitiska, religiöst och etniskt sekteristiska intressen liksom diktaturernas maktapparater, säkerhetstjänster och sociala eliter strävar att erövra, behålla eller återvinna inflytande. Mot dem står upproriska miljonbefolkningars kamp för medborgerlig frihet och social rättvisa. Socialistiska Partiet och våra kamrater världen över är en del av den kampen.

Socialistiska Partiets partistyrelse 15 september 2012