Gemensam facklig kamp mot otrygga jobb!

Jorge | | Ekonomi


Förra veckan rapporterades det om att Scans slakteri i Kristianstad varslat en del ur den egna personalen om uppsägning, medan de inhyrda från bemanningsföretaget fick vara kvar.

Så länge det är legalt och inget kraftfullt motstånd uppbådas kommer arbetsgivarna att söka de lösningar som lägger över allt ansvar om neddragningar och uppsägningar till bemanningsföretagen, säger Jan-Olov Carlsson från Socialistiska Partiet. Det är en flexibilitet på arbetsgivarnas villkor.

Bemanningsföretag har blivit ett allt större problem på många arbetsplatser i verkstadsindustrin, framför allt bilindustrin, och inom den lågavlönade tjänstesektorn. Nu håller EU-direktiven om bemanningsföretag på att bli svensk lag.

I direktivet står att alla hinder för uthyrning i lag eller avtal ska undanröjas, något bemanningsföretagen tolkar som att det är diskriminering om tillsvidareanställda i ”kundföretagen” är skyddade mot uppsägningar så länge det finns inhyrda som kan gå istället.

Om Bemanningsföretagens tolkning får gälla, då väntar en ännu större otrygghet. Inte bara bland de uthyrda i bemanningsföretagen, utan också bland de tillsvidareanställda i de företag där inhyrning pågår, menar Jan-Olov Carlsson

På de arbetsplatser där inhyrda blir ett stående inslag försämras både arbetsorganisationer, utvecklingsmöjligheter och de allmänna villkoren. Att vända de inhyrda ryggen är att stoppa huvudet i sanden. Lösningen på detta är gemensam facklig kamp och organisering, avslutar Jan-Olov Carlsson.