”Alla skall kunna bo kvar efter renoveringen”

Jorge | | Bostadspolitik


▶Renovering i Göteborg leder till 64 procent i hyreshöjning
▶Många hyresgäster har inte råd att bo kvar efter renoveringen
▶De boende organiserar sig mot fastighetsägarens försök att chockhöja hyrorna

Pennygången i västra Göteborg byggdes i slutet av 1950-talet i ett försök att färdigställa många och funktionella lägenheter till låga hyror. Merparten består av lägenheter på fyra rum och kök.
På 1990-talet såldes området till Skanska för att 2005 köpas upp av Stena Fastigheter.
I början av mars 2012 presenterades ett färdigt förslag för hur Pennygången skulle renoveras. Några veckor senare kom Stena Fastigheters besked om de nya hyresnivåerna efter renoveringen. En lägenhet på 4 rum och kök som nu kostar 5 959 kronor i månaden skulle efter renoveringen kosta 9 800 kronor – en höjning med 64 procent.
De boende har därför organiserat sig till motstånd mot fastighetsägarens försök att genom renovering av fastigheterna chockhöja hyrorna. Här följer en intervju med Örjan Askehall, en av de boende och som organiserar motståndet mot de planerade hyreshöjningarna.

Vad är bakgrunden till protesterna från er sida?
– I mars 2012 skickade Stena Fastigheter ett brev till hyresgästerna om renovering av lägenheterna i Pennygången som skulle innebära hyreshöjningar på upp till 60 procent. Renoveringen berör 771 hushåll och många hyresgäster reagerade med chock eftersom de inte skulle ha råd att bo kvar efter renoveringen.
– År 2009 hade Stena Fastigheter önskat göra stamrenovering, men styrelsen beviljade inte pengar för detta. För att få loss kapital blev det sannolikt nödvändigt för fastighetsägaren att genomföra den här renoveringen, där hyresgästerna
får stå för hela kostnaden.

Hur har ni organiserat er och hur många deltar aktivt?
– Som svar på Stena Fastigheters krav på renoveringar bildade vi en Facebookgrupp, våren 2012, där hyresgästerna kunde delge positiva respektive negativa tankar om renoveringen. Därefter började vi kalla till stormöte som vi hållit en gång i månaden. En styrgrupp, koordinationsgruppen, på 15-20 personer där jag ingår bildades också med uppgift att planera för kommande aktioner.
– Onsdag 5 december höll vi en manifestation utanför Tingsrätten i Göteborg med anledning av en pågående tvist mellan hyresgäster på Pennygången, som motsätter sig renoveringarna, och Fastighetsägarna. Hyresnämndens beslut väntas klockan 14 den 19 december.

Vilka är era krav?
– Vi kräver att alla som bor på Pennygången skall kunna bo kvar efter renoveringen. Hyresgästen skall också erbjudas olika alternativ, så att denne kan välja hur omfattande renoveringen skall vara i sin lägenhet.
– Vi ser det också som oerhört viktigt att stadsdelen behåller sin ”blandade karaktär” där människor med olika inkomster lever tillsammans. Från politiker och samhällsplanerare arbetar man ju också efter principen ”blandstad”, och även från fastighetsägarhåll har man framhållit att om en stadsdel tenderar att bebos av en viss kategori av människor får det negativa effekter på hela stadsdelen.

Hur har bemötandet hittills varit från Stena Fastigheter?
– Fastighetsägarna försöker motivera de drastiska hyreshöjningarna genom att jämföra likvärdiga lägenheter i stan med högre hyra.
– Hittills har man valt att inte lyssna på våra önskemål utan har valt att lansera sina dyra renoveringsförslag som den enda lösningen.
– Man har också motiverat renoveringarna som något som hyresgästerna önskar. Det stämmer i och för sig att hyresgästerna önskar upprustning av fastigheten, men inte till det priset vi nu får betala.
– Fastighetsägaren har också valt att dela in renoveringen i etapper med några tiotal lägenheter åt gången. Därigenom hoppas man lättare kunna motivera de framtida renoveringarna.
Vad planerar ni att göra härnäst?
– Vi avvaktar Hyresnämndens utslag den 19 december, där fyra hyresgäster motsatt sig att värden får komma in i lägenheterna för att göra renoveringarna.
– Om det blir ett negativt besked kommer vi, om hyresgästerna så önskar, att överklaga beslutet till Hovrätten. Hyresgästföreningen har här lovat att bistå med juridisk hjälp.
– Vi kommer också att samverka med andra nätverk i staden som motsätter sig Fastighetsägarnas oskäliga hyreshöjningar.
Örjan Askehall understryker slutligen att utgången av kampen mellan Hyresvärden Stena Fastigheter och hyresgästerna på sikt kommer att få stora konsekvenser för boende i hyresrätt i hela Göteborg.