Assadregimen måste bort!

Jorge | | Demokrati


Socialistiska Partiet stöder den demokratiska och revolutionära kampen för att störta Assad-diktaturen. Vi vänder oss mot såväl imperialismens som regionala stormakters (Saudi, Quatar, Iran, Turkiet) försök att hävda sina intressen på det syriska (och kurdiska) folkets bekostnad. Vi försvarar likaså den demokratiska och ickesekterstiska upprorsrörelsen mot såväl regimen som mot jihadister (al-Nuzra, syriska al-Qaida mfl) vilka försöker utnyttja kampen för sina reaktionära målsättningar.

Just i dessa dagar tycks motsättningarna öka mellan Fria syriska armen och jihadisterna. Samtidigt slits oppositionens paraplyorganisation, den Nationella Koalitionen, mellan islamister (Muslimska Brödraskapet) och mer sekulära demokrater. I detta läge är det viktigare än någonsin att stötta radikala vänsterkrafter i Syrien. Vi fortsätter vår inriktning på att stödja den civila gräsrotsorganiseringen och folkliga demokratiska återuppbyggnaden.

Att förödande krig gynnar reaktionära krafter i alla läger vet vi, men vi försvarar folkupprorets rätt till väpnat självförsvar mot regimens massmördare. Att utan väpnat motstånd låta upproret slaktas är en otänkbar ståndpunkt för socialister. Erfarenheten talar här sitt tydliga språk. När upproret i Hama krossades 1982 lät diktaturen massakrera över tiotusen människor och jämna de upproriska stadsdelarna med marken. Syriens upproriska visste vilket öde som väntade dem. Assadregimen måste bort, det är en förutsättning för att stoppa krigets fruktansvärda spiral och för en fredlig utveckling av revolutionen. Det är den ståndpunkt vi företräder i antiimperialistiska rörelser och bland fredsaktivister.

Antaget av Socialistiska Partiets styrelse 24/1 2013