Frankrike ut ur Mali!

Jorge | | Ledare


När Frankrike 11 januari inledde flyganfall mot Mali var det åttonde landet med stor muslimsk befolkning som västliga stormakter bombat under enbart de senaste fyra åren. De tidiga länderna i denna makabra kedja är Irak, Afghanistan, Pakistan, Jemen, Libyen, Somalia och Filippinerna. Dessa väpnade aktioner har utgjort själva huvudelementet i det så kallade kriget mot terrorismen som George W Bush utropade efter elfte september.

Mali är ett av världens absolut fattigaste länder, exempelvis ligger medellivslängden på knappt 52 år och 20 procent av alla barn får aldrig uppleva sin femte födelsedag. Mali blev fransk koloni i samband med Berlinkongressen 1884-85 när Europas stormakter delade upp Afrika med penna och linjal. År 1960 blev landet formellt en självständig nation. Dagens Mali är en stat i sönderfall. Omfattande korruption, väpnade inre strider och Internationella valutafondens drakoniska åtstramningspaket har dränerat landet. En militärkupp 22 mars 2012 satte den civila konstitutionen ur spel. Idag kontrolleras den norra delen av landet, ett område ungefär lika stort som Frankrike, av radikala islamistiska grupper.

När nu Frankrike intervenerar i sin forna koloni basunerar den ”socialistiske” presidenten Francis Hollande i högstämda ordalag ut att det är frågan om en kamp för demokrati och mänskliga rättigheter. Men lika lite som när Frankrike understödde folkmordsregimen i Rwanda 1994 eller när franska fallskärmsjägare 2011 hjälpte Elfenbenskustens nuvarande president Oattara till makten är det detta saken handlar om. Konflikten i Mali måste ses i ett större sammanhang där kampen om råvarutillgångar och geopolitiska positioner på den afrikanska kontinenten hårdnar mellan de västliga stormakterna och framförallt Kina – eller med andra ord ”The New Scramble for Africa”. I den kontexten leder också västs bombningar snarare till att radikala islamistiska strömningar vinner än större insteg.

”Jag tror att det var nödvändigt och jag tror att det var bra”, sa Carl Bildt i en intervju med SVT om den franska militära insatsen. Som vanligt rätar sig Bildt och alliansregeringen lydigt in i ledet till försvar av västimperialismens militära aktioner över hela vår jord. Bildt har också ställt i utsikt att Sverige ska skicka militära instruktörer till Mali. Samtidigt går hundratusentals parisare ut på stadens gator, men beklagligt nog inte i protest mot Frankrikes militära aktioner i Mali, utan det är konservativa krafter som flockas i vredesmod mot ett lagförslag som vill tillåta samkönade äktenskap.

I kontrast till detta bör vi minnas, för snart tio år sedan, när miljoner människor fyllde världens gator i ett försök att förhindra ett krig mot Irak. Det är hög tid att opinionen mot västimperialismens militära aktioner återigen växer sig starkare och artikulerar sig.