Ett spöke i Hökmarks kammare

Jorge | | Demokrati


Den elfte oktober förra året oroade sig den moderate EU-parlamentarikern Gunnar Hökmark, i en debattartikel i Aftonbladet, över LO-kongressens beslut om en ”non-profit princip” i välfärden. Han såg det som ”i grunden mer revolutionerande” än 1970-talets löntagarfondsförslag: ”Kravet på förbud mot vinst i välfärdssektorn kan naturligtvis inte isoleras utan måste omfatta privat företagande och marknadsekonomi i allmänhet… Om vinsten är skadlig för välfärden i välfärdssektorn innebär det rimligen att vinsten är skadlig även för försörjningen av livsmedel, produktionen av bilar och välståndet i sin helhet”.

I över 30 år har det svenska samhället alltmer vridits åt höger, mot mer av marknad och kapitalism, och mindre av solidaritet och gemensamma lösningar, det som Svenska Näringslivets verkställande direktör, Urban Bäckström, kallar för ”en lång reformperiod”. Det främsta uttrycket för denna högervridning är hur privata vinstintressen invaderat den sociala välfärden. När nu denna utveckling äntligen ifrågasätts är det naturligt att en förhärdad nyliberal politiker som Hökmark anar oråd.

Vi socialister ser kampen mot vinster i välfärden som helt avgörande för att vrida.
samhällsutvecklingen i en helt annan riktning än den som under senare decennier varit rådande. När då Hökmark oroar sig över att det även kan leda till ett ifrågasättande av privat företagande och marknadsekonomi överhuvudtaget säger vi socialister; just det, bra analyserat Hökmark! För om det inte ska gå att göra vinst på undervisning, varför ska man kunna göra det på läromedel? Om det inte är tillåtet med profit i sjukvården, varför ska det vara det på läkemedelsproduktion? Det Hökmark i själva verket gör är att han räddhågset gläntar på dörren till ett socialistiskt samhälle – och visst kan, och bör, kampen mot vinster i välfärden även leda till att hela det kapitalistiska produktionssättet i högre grad ifrågasätts.

Vi lever i en tid där det för varje dag blir alltmer absurt att det privata vinstintresset tillåts att diktera livsbetingelserna på vår planet. Tillväxtjakten gör att dagens etablerade politiker står svarslösa inför alla larmrapporter om jordens ökande uppvärmning och dess ödesdigra konsekvenser. Att mer än 800 miljoner människor tvingas lägga sig hungriga varje kväll, trots att vi producerar tillräckligt med livsmedel för att alla ska kunna äta sig mätta, visar också övertydligt att dagens kapitalism måste ersättas med ett helt annat samhällssystem. Istället för privat ägande – samhälleligt ägande och istället för marknadsekonomi – en planerad hushållning. Världen behöver helt enkelt socialism!