Stockholm: gruvarbetarkamp

Jorge | | Facklig kamp


dick_forslund_Stockholm

Onsdag 27 mars

Gruvarbetarkampen i Sydafrika. Dick Forslund, direkt från Sydafrika, berättar om de sydafrikanska gruv- och lantarbetarnas kamp och om den sydafrikanska vänsterns läge.

ABF-huset, Erlanderrummet, kl. 18.30

Arr. Socialistiska Partiet