1 maj i Hässleholm: En stående protest mot vinster i välfärden

Jorge | | 1 maj


sp-loggaHässleholm

Socialistiska Partiet samlas kl. 09.30 på torget för en stående protest mot vinster i välfärden. Flygbladsutdelning och Internationalenförsäljning.

Välkomna!