Sommarläger 2013: Andreas Malm om hur revolution och klimat korsar varandra

Jorge | | Sommarläger


Andreas MalmI augusti inträffar återigen Socialistiska Partiets sommarläger. Dit kommer många för att njuta av sommar och politiska diskussioner, och för att träffa en rad talare, däribland Andreas Malm som här berättar vad han tänker tala om.

Vad ska du prata om på sommarlägret?

– Jag ska ta med lägerdeltagarna på ett nytt varv längs klimatets frontlinjer. Även om frågan är så gott som stendöd i den politiska debatten fortsätter uppvärmningen att accelerera, och forskarna kvider om att extremt radikala utsläppsminskningar krävs om vi ska ha en chans att undvika den värsta urspårningen. Ju längre vi väntar med att avgifta oss från fossila bränslen, desto mer brutala måste åtgärderna bli när vi väl börjar. Så vad kan vi göra? Ransonering? Planekonomi? Världsrevolution? Allt detta verkar hopplöst svårt, men det finns redan kopplingar mellan klimatet och de revolutionära uppsvingen, från en helt annan vinkel.

Hur menar du?

– Det står allt klarare att den arabiska våren delvis utlöstes av effekter av den globala uppvärmningen: chockprishöjningarna på spannmål hösten 2010, och inte minst den katastrofala torkan i Syrien. När resursbaser krymps eller kollapsar kan folklig vrede riktas mot usla regimer – det har hänt förr i historien, och det tycks hända nu igen.

– Jag ska – surprise! – ta Trotskij till hjälp för att förstå hur eskalerande klimatförändringar kan höja chansen/risken för revolutionära utbrott, och kanske samtidigt försvåra deras segrar. Men den avgörande frågan är: kan de uppror som står som spön i backen i 2010-talets värld ta sig ut på klimatets fält? Finns det ett revolutionärt subjekt för klimatfrågan? Om inte, vad gör vi då?

Du pratar om ”krigskommunism”. Det låter ju inte så kul…

– Nej, det är det inte heller. Krigskommunism är en term för akuta nödlägen, när en röd statsapparat mobiliserar all kraft för att besegra en övermäktig fiende. Ju längre utsläppsminskningarna uteblir, desto längre glider vi från möjligheter till socialdemokratiska eller ekokeynesianska eller andra reformistiska lösningar, desto närmare den rent biogeokemiska nödvändigheten av ultraradikalism. Det är inte alls kul. Men jag tror att vi måste starta en diskussion om hur revolution och klimat korsar varandra, i nuet och den nära framtiden. Världen står i brand!
SOMMARLÄGER 2013 rgb