På rätt sida om barrikaden, men var finns socialismen?

Jorge | | Internationalen


Vänsterpartiets viktigaste fråga i riksdagsvalet 2014 handlar om att inga skattepengar för vård, skola, förskola och äldreomsorg ska gå till företag som är ute efter att ta ut vinst”, så ringar V in sin absoluta politiska prioritering i inledningen till partiets valplattform. Som bekant är också V det enda av riksdagspartierna som står för denna prioritering i den fråga som i bästa fall kan komma att vända mer än 30 år av politisk högervind i vårt land. I flera andra frågor – såsom exempelvis arbetsrätt, utrikespolitik och skatter – skiljer sig också V tydligt från de övriga riksdagspartierna. Kort sagt är V det enda av riksdagspartierna som står på rätt sida om barrikaden i svensk politik.

Valplattformen i sig är dock alltför lång och rymmer alltför mycket av krav och förslag i en uppsjö av frågor, nästan som ett partiprogram i sig där V med de vackra ordens broderi tonar fram som alla de goda tingens parti. Plattformen hade mått bra av en rejäl nedkortning.
Visst tar man också upp en rad åtgärder som borde vidtas när det gäller klimatet, vår tids ödesfråga, men det känns mest som en pliktskyldig uppräkning utan aktionskonkretion. Klimatproblematiken är inte något som ramar in plattformen och man kommer inte ner i djupet på frågan genom att resonera kring vilka konsekvenser en omställning måste få för tillväxten och den privata konsumtionen.
Ett annat område där plattformen är en besvikelse är frågan om arbetstidsförkortning. Minns att V:s förra kongress tog skrivningar om att den skulle prioriteras – mot partiledningens uttalade vilja. Och visst säger man sig nu vara för konkreta förslag för en stegvis förkortning av arbetstiden, men först ska det hela ”utredas”. På ett annars klassiskt socialdemokratiskt maner försöker på det sättet partiledningen att sopa frågan under mattan.

Det mest anmärkningsvärda med plattformen är dock att socialismen helt lyser med sin frånvaro, inte ens i ord nämns den, vilket måste vara unikt i V:s historia. I centrala frågor som storbankernas makt över den finansiella sfären eller exploateringen av basala naturresurser finns det inte heller några tankar om nödvändigheten av förändrade ägarförhållanden och därmed åtgärder av socialistiskt slag. Frågan om bankerna nämns bara när man skriver att ”utvecklingen av flera lokala bankkontor ska stödjas”. I plattformen skrivs det att partiet tror att det går att lösa vår tids problem, varefter man räknar upp en rad områden – såsom exempelvis klimatkrisen, arbetslösheten och ojämlikheten – men det är tydligen utan att socialistiska lösningar på något vis behöver sättas på dagordningen. Håller V på att överge socialismen?

Sammantaget, och då främst på grund av partiets motstånd gentemot vinster i välfärden och att regera i koalition med borgerliga partier, uppmanar dock Socialistiska Partiet till en röst på Vänsterpartiet i höstens riksdagsval.

Veckotidningen Internationalens ledare nr 16 2014