För en Internationell Arbetarrörelsekampanj i Solidaritet med den Syriska Revolutionen

Jorge | | 1 maj


För tre år sedan reste det syriska folket fredligt kravet på ett slut på diktaturen. Ropen på demokratiska rättigheter möttes av blodig repression och fruktansvärd terror vilket tvingade folket till väpnat självförsvar. Diktaturen, stödd av mäktiga allierade, startade krig mot det Syriska folket med tanks, artilleri och flygbombningar och förvandlade landet till ett slakthus. Med över 150 000 döda, hundratusentals sårade och miljontals flyktingar är diktaturens barbari självklart för alla.

Det internationella samfundet är helt paralyserat. Även många av världens vänsterrörelser vänder ryggen åt katastrofen eller tvekar om stödet till Syriens folkliga krafter. Blodbadet verkar så överväldigande och stormaktsintrigerna är så vidriga.

Men Syriens folk kan inte vända ryggen till, och inte heller blunda. De behöver världens stöd nu. Den socialistiska Vänstern och Arbetarrörelsen, med sina traditioner av internationell solidaritet med förtryckta folk i kamp för frihet, måste gå i fronten för en internationell solidaritetsoffensiv med Syriens folk.

Arbetare och vänsterpartier, fackföreningar och sociala rörelser måste agera till stöd för de syriska demokratiska revolutionärerna som kämpar för sina liv mot diktaturen och reaktionära sekterister.

Bygg broar mellan syriska aktivister och internationell arbetarrörelse. Utveckla kontakterna med syriska civila samhällskrafter. Organisera humanitära stödkonvojer. Stöd och välkomna flyktingarna. Blockera överallt diktaturens kanaler.

Bygg ett världsomspännande nätverk av arbetar- och vänstersolidaritet med den syriska demokratiska revolutionen, i kamp mot fruktansvärda odds.

När världens stormakter förråder löftena om demokrati och mänskliga rättigheter så vilar uppgiften att upprätthålla mänsklig solidaritet och hopp på internationell arbetarrörelse och vänster.

 

Låt oss försvara denna ädla plikt av internationalism, innan det är för sent.

Leve den syriska revolutionen för demokrati, humanitet och social rättvisa.

Leve Första maj och arbetares internationella solidaritet.

 

Socialistiska Partiet / Svensk sektion av Fjärde Internationalen