Fira Första maj med Socialistiska Partiet!

Jorge | | 1 maj


Malmö
Socialistiska Partiet demonstrerar i Vänsterpartiets 1 maj-tåg: ”Inte till salu – välfärd utan vinstintresse”
Samling Möllevångstorget kl. 11.00
Välkomna att gå tillsammans med SP!

Linköping
Socialistiska Partiet har bokbord och säljer Internationalen under Vänsterpartiets demonstration.
Kl.12.00 vid Olof Palmes plats

Stockholm
Första maj demonstrerar Socialistiska Partiet med egen kolonn i vänstertåget
Medborgarplatsen, kl. 12.00

Göteborg
Kapitalism? Nej tack!
Fira 1 maj med Socialistiska Partiet och ORWI
Tal av Lars Henriksson (SP), Seroy Ghazarian (ORWI) och Gustav Bertilsson (SP) m.fl.
Järntorget, kl. 12.00

Sundsvall
Sundsvall är inte till salu
Socialistiska Partiet är medarrangör i det enade vänstertåget
Samling gångbron Storgatan/E4 kl. 13.15
Välkomna att gå tillsammans med SP!

Umeå
Enad vänster 1 maj: För socialism – mot högerpolitik
Vänortsparken, samling kl. 13.00
Arr. Socialistiska Partiet, Vänsterpartiet, Ung vänster m.fl