Internationalism i praktik och handling

Jorge | | 1 maj


intis rödDen som håller ett fuktigt finger i luften våren 2014 känner vänstervinden blåsa. Det märks tydligt att det så kallade ”problemformuleringsprivilegiet” har förskjutits från frågor om privatekonomi till oro för förödelsen och utplundringen av det gemensamt ägda. Mycket skall till för att borgaralliansen skall lyckas ljuga till sig förnyat förtroende i september. Men lika tydlig som omsorgen om vår nations gemensamma är frånvaron av de internationella perspektiven. Så fort vi rör oss bortom ämnen som nationell konkurrenskraft, eller den traditionella svenska paradgrenen rysskräck, så finns inga insikter att hämta inom riksdagspolitikens ramar. Även Vänsterpartiet skriver under på krigshetsarnas planer om utbyggt försvar, trots att alla vet att det är ett spel för gallerierna och att höjda anslag skulle ge utdelning i den omhuldade försvarsförmågan först om flera decennier. De dominerande internationella perspektiven delar upp oss i ”vi” och ”dem” – som konkurrenter och potentiella fiender i framtida resurskonflikter… Läs mer>>